Aşırı kullanımdan kaynaklanan bale sakatlıkları: Ayak ve ayak bileği sakatlıkları ve pilates ile rehabilitasyon

Yazar:Sanem Subaygil
Danışman: Doç. Müride Aksan

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Aşırı kullanımdan kaynaklanan sakatlıklar, profesyonel bale dansçıları arasında sık rastlanan sakatlıklardır. Bu sakatlıklar içinde en çok rastlanan grubu oluşturan ayak ve ayak bileği sakatlıkları, oluşma biçimleri, nedenleri, ortaya çıkma aşamaları ve etkileri ile bu çalışmanın ana konusudur. Dansçılar geçirdikleri sakatlıkların ardından dans etmeye ara vererek rehabilitasyon dönemine girdiklerinde kas kuvvetlerinde ve kondisyonlarında ciddi kayıplar gözlenmektedir. Dansçıların tedavileri tamamlanıp tekrar çalışmaya başladıkları dönemlerde kas kuvvetlerini ve kondisyonlarını eski formlarına getirebilmeleri için Pilates egzersizlerinin yararları çeşitli araştırmalar ile ortaya konmuştur. Bu tez çalışması kapsamında Türkiye'deki profesyonel bale dansçıları arasında bir anket yapılmıştır. Anketin kapsamı dansçılara dair sakatlık profilleri, geçirdikleri farklı tedavi yöntemleri ve rehabilitasyon sürelerini içermektedir. Özel olarak ise pilates egzersizleri üzerine odaklanarak, pilatesin dansçılar tarafından tanınırlığı ve gözlemlenen yararlarına dair bilgiler araştırılmıştır.