Müzik Teorileri Anabilim Dalı Tezleri

2022

Çağlar Yalçın, İki Saygun Prelüdünde Ses Organizasyonu, Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

2021

Mehmet Alişan Budak, Diyarbakır-Elazığ-Şanlıurfa kentli makamsal müzik geleneklerine tarihsel ve analitik bir bakış, Müzikoloji ve Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2020

Giray Koçaslan, Johannes Brahms'ın orkestra eserlerinde sonlanma karakteristiği, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Gözde Gürün Demireriden: Beethoven Coda'larına analitik bakış: Erken dönem piyano sonatlar, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

İsmet Karadeniz, Saygun müziğinde makam soyutlamaları: Piyano Konçertosu, op. 34, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Serkan Özçifci, Makam müziğine Schenkerian bakış: Beş rast eserin analizi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

2019

Berk Kurdoğlu, Bir Tutti'ye motif-yapı temelli analitik bakış: Gershwin, Fa Majör Piyano Konçertosu, I, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ece Merve Yüceer, Domenico Scarlatti'nin klavye sonatlarında yabancı sesli akor sınıflandırması: K. 1-150, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2019.

Ferhat Çaylı, 13.-18. yüzyıllar arasında makamsal müzik teorisi anlayışının değişimi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2019.

2018

Saime Zeynep Aydın, Beethoven'ın orta dönem piyano sonatlarında gelişme bölümlerinin tematik analizi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Umut Can Ergörün, Beethoven op.30, no.2: Tarihsel ve teorik zeminde bir performans analizi örneği, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Yılmaz Anıl Baskı, Op. 101, op. 106, op. 109, op. 110 ve op. 111'den hareketle, Beethoven'ın piyano sonatlarında gelişme bölümlerinin tematik analizi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2016

İsmet Karadeniz, Bir Saygun imzası: [3,5,3], Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.