Bilim kurgu filmlerinde yaratılan tematik mekanların tasarım ve üretim süreçlerinin analizi

Yazar:Alpay Tekin
Danışman: Doç. Dr. E. Nur Ozanözgü

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: Gün geçtikçe gelişen teknoloji, artık günümüz modern insanının yaşamına doğrudan etki eden boyutlara ulaşmıştır. Gelişen bu teknolojilerin, üretkenlik ve bilişim faktörlerini tetiklemesiyle, sanat dalları da bu durumdan etkilenmiştir. Çünkü, önceden imkansız görünen pek çok şeyi gerçekleştirmek artık mümkün hale gelmiştir. Günümüzde hala imkansız kabul edilen kavramları ve olayları ise sanal ortamlarda gerçekleştirmek söz konusu olabilmiştir. Dolayısıyla, yaşadığımız sosyal çevre bu süreçte hızla değişmiştir. Bilim kurgu filmleri, sadece insanları eğlendirmek için yapılan basit vizyon gösterileri değildir. Bu filmler; bilimden güç alarak gelecek hakkında ilham veren, izleyicilerin her anlamda hayata olan bakış açılarını değiştiren yapıtlardır. Hatta bu filmler bir çok sanat dalına, endüstriyel sektöre hayal gücü ve inovasyon fikirlerini aşılayan önemli kaynaklardır. 2000'li yılların başlarında oldukça popüler olan kapaklı telefonların Star Trek filminden esinlenilip üretilmiş olması buna çok basit bir örnektir. Günümüzde mekan tasarımı kavramı ise; artık yaşadığımız gerçek dünya dışında, oluşturulan yapay veya sanal ortamlarda da anlam ifade eden çok boyutlu bir kavramdır.Sinema endüstrisi, özellikle bilim kurgu filmleri ise bu mekanları gerçek veya sanal yöntemlerle oluştururur. Bu filmler, karakterleri ve mekanları, belirli bir temaya göre oluşturulur ve bir bütün haline getirir. Dolayısıyla, her sahne mekana ihtiyaç duyar ve bu mekanlar sahnenin konseptine göre, çeşitli özel efekt yöntemileriyle oluşturulur. Gelecekte, mimarlık ve mekan tasarımının, sanal görsellik oluşturan bu teknolojiler ile daha da etkileşim halinde olacağı çok açıktır. Günümüzde bile, tasarlanan mekanlarda pek çoğu bilim kurgu filmlerinden esinlenilerek üretilmiş teknolojiler kullanılmaktadır. Dolayısıyla bilim kurgu filmlerindeki mekanların nasıl oluşturulduğunun araştırılması; hem bilim kurgu filmleri ile ilgili kaynak oluşturmak, hem de mimarlık ve iç mimarlık dallarına sağlayabileceği faydaları analiz edebilmek adına çok önemlidir. Tezin anlatımında genelden özele doğru bir yol izlenmiştir. 1. bölümde bilim kurgu ve bilim kurgu sinemasının ne olduğu, tarihçesi, türleri irdelenmiştir. 2. bölümde ise sinemanın mekan tasarımı ile algısal ve sanatsal yönden ilişkisi üzerinde durulmuştur. Tezin 3. bölümünde, bilim kurgu filmlerindeki tematik mekanların tasarım ve üretim süreçleri incelenmiştir. Sahne mekanlarının üretilmesi esnasında kullanılan efekt yöntemleri detaylı biçimde açıklanmıştır. Tezin son bölümü olan 4. bölümde ise, konu bağlamında 2001 Amerikan yapımı bir bilim kurgu filmi olan ''A.I Artificial Intelligence'' filmi incelenmiştir ve bu tez çalışması tamamlanmıştır.