Durumları tasarlamak: Kamusal alanda iç (Sel) mekânın keşfi ve inşası

Yazar:Barış Yakın
Danışman: Prof. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Bu çalışma, iç mekânın kapsamını, kavramsal bir tartışmada yeniden sorgulamayı hedeflemiştir. İç mekâna dair öz niteliklerden belirli bir yere ve kurguya özgü olma ile kullanıcıya özel olma; bir mekân ve zaman kesişimi olarak nitelendirilen durum kavramı ile bireyin en hususi soyut alanı olan içsellik ilişkilendirilmiştir. Literatürde, durum ve içsellik kavramları ve bunların mekânsal alanlardaki karşılıklarına dair teoriler, kavramlar, oluşumlar ve pratiklerden ödünç alınan veriler yorumlanarak somut bir yaklaşım önerisi geliştirilmiştir. Çalışmanın ortaya çıkışı, amacı ve yapısının aktarıldığı giriş bölümünden sonra durum kavramının temel niteliklerinin tartışıldığı ikinci bölüm çalışılmıştır. Bu bölümde, literatürde durum kavramına dair üretimler gerçekleştiren ve mekânsal anlamda potansiyeller taşıyan hareketler analiz edilmiştir. Öncülleriyle birlikte, Situationist hareket ve bu çalışmada kullanılabilir veri olarak ele alınacak teorileri araştırılmıştır. Üçüncü bölüm ile birlikte Situationist hareket ve öncüllerinin yaklaşımları kapsamında mekân üretimine dair pratikleri ve benzer yaklaşımları benimsemiş avangart mimari gruplar analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde iç ve türevi olan içsel kavramlarının yapısı araştırılmış ve 19.yüzyıl itibariyle iç mekânın niteliği ve kapsamındaki farklılıklar değerlendirilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümler neticesinde ortaya çıkan veriler yorumlanarak üç adet durum potansiyeli ve iç(sel) mekân önerisi ile çalışma sonlandırılmıştır. Bu sonuç öneriler ile durumların ve iç(sel) mekânın gündelik hayattaki mevcudiyeti sorgulanmış ve yeni mekânsal kapsam ve potansiyellerin varlığı tartışmaya açılmıştır.