Esnek vücut yapısının klasik bale tekniğine etkileri ve esneklikten kaynaklı sakatlanmalar

Yazar:Elif Gözde Aktar
Danışman: Doç. Dr. Selçuk Göldere

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Dans, bedenin görsel ve sanatsal anlatım biçimidir. Görsel, fiziksel bileşenlerin önemi oldukça büyük rol oynamaktadır. Klasik bale dansçı adayları, mesleğin getirdiği teknik ve artistik çalışmalar sonucunda bedenlerinde zaman içerisinde zorlanmalara ve sakatlanmalara maruz kalmaktadırlar. Dansçı bedeninin esneklikten kaynaklı vücut deformasyonu ve sakatlanmalarının anatomik açıdan incelenerek omurga ve kalça yaralanmalarındaki etkenlerin ve bu yaralanmaların önüne geçmek için alınacak önlemlerin klasik bale dansçıları için iyi bir bilgilendirme olacağı düşünülmektedir.