"Fotoğrafın iç mimarlık eğitimindeki etkisi ve görsel algı bağlamındaki rolü"

Yazar: Cansın İlayda Çetin

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi

Danışman: Prof. Pelin Yıldız

Tez Özeti: Sanat ve sanat eğitimi günümüz çağında önemli bir bilim dalıdır. Sanat eğitimi; bu modern yaşamın önemli bir gereksinimidir, ancak fen eğitimi gibi gerekli olan bir teorik temeli vardır. Görsel sanat eğitimi kuşkusuz sanatla teknolojiyi ve bilimi birleştiren önemli bir alandır. Bu bilimin iki temel direği vardır: görsel sanatlar ve eğitim. Görsel sanatlar eğitimi ile bakmayı ve görmeyi bilen, gördüklerini farklı düşünce ve duygu boyutlarından geçirerek yorumlayan, hayal gücü gelişmiş, yaratıcı, özgün düşünen, analiz yapabilen ve iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek amaçlanır. Bunların ışığında yapılan bu çalışma ile de sanat eğitimi içerisinde görselliğin etkisini tartışmayı temel alarak; fotoğrafın temsil özelliğinin iç mimarlık ve mimarlık eğitimdeki katkısını, görsel algının bu içerikte önemi ve yaratıcılığı nasıl etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Ankara İli'nde 6 üniversiteden söz konusu dersi veren eğitmenlerin katıldığı 8 katılımcı ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler, fotoğrafın temsil özelliğinin eğitimdeki algısal yönünü incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu konu ile ilgili dersi veren eğitmenlerin nasıl yorumladığı ve değerlendirdiği görülmüştür. Bu amaçla eğitim programı içinde fotoğrafın temsil özelliğinin, tasarım sürecinde mekân algısı ve yaratıcılığın geliştirilebilmesi için kullanılması, olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınacaktır. Aynı zamanda fotoğrafın, mekânın değerlendirilmesinde bir analiz aracı olarak kullanılmasının, bahsi geçen olumsuzlukları giderecek araçlardan biri olduğundan yola çıkılarak, mekân eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma, Türkiyedeki iç mimarlık/mimarlık bölümleri için geliştirilecek bir değerlendirme kılavuzuna yönelik önerilerle sonlanmaktadır.