"Geri dönüştürülebilir malzemelerle barınma ihtiyacına yönelik düşük bütçeli mimari çözümler"

Yazar: Elif Durmaz

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Doç. Dr. Emine Nur Ozanözgü

Tez Özeti: Endüstri devrimi ile başlayan sanayileşme hareketi 19. yüzyılın sonlarından itibaren artmış; teknolojik, sosyal, çevresel ve ekonomik pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. Bu değişikliklerin yanı sıra sorunlar ve olumsuz koşullar da dünyayı ve insan hayatını etkisi altına almaya başlamıştır. Özellikle endüstriyel malzemelerin sebep olduğu çevre kirliliği ve atık sorunu ile yüzleşen insanoğlu, bunlara çözüm sunabilmek için sürdürülebilirlik ve atık yönetimi kavramlarını ortaya atmıştır. Öte yandan günümüz şartlarının gerektirdiği barınma biçimleri incelendiğinde, küresel bağlamda ihtiyaç duyulan geçici barınma modellerinin geliştiği görülmektedir. Bunlar çoğunlukla mülteci kampları, afet sonrası konutları ya da mevsimlik işçiler için inşa edilen barınma olanakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan hareketle atıkların yeniden kullanımı ile yapı malzemesi üretimi; bu malzemeler kullanılarak düşük enerji ve maliyet ile inşası mümkün olan sürdürülebilir barınma üniteleri kurulması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ekolojik mimarlık olarak değerlendirilebilecek bu mimari, atık yönetiminde önemli ilerlemelere olanak sağlamaktadır. Bu tez kapsamında geri dönüştürülmüş tuğlanın kullanılması ile gerektiğinde büyük kitlelere hizmet edebilecek, geçici barınma imkanlarının çevreye duyarlı bir biçimde sunulması amaçlanmıştır.