İç mimarlık tasarım kriterlerinin, sinemadaki kurgusal mekanlar üzerinden incelenmesi

Yazar:Erdem Yücetürk
Danışman: Doç. Bilge Sayıl Onaran 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Sinema ve mekan tasarımı arasındaki etkileşim, bu çalışmayla birlikte ele alınarak, mekanın tanımı, mekanı oluşturan en temel elemanlar, bileşenler ve bunları düzenleme ilkeleri açısından açıklanmıştır. İlerleyen bölümlerde sinemanın ortaya çıkışı ve gelişim süreci hakkında bilgiler verilerek, ikili arasındaki etkileşim, yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin yaptığı Tron Legacy isimli örnek film üzerinden irdelenmiştir. Bu film tasarlanan dijital dünyada geçmekte olan, sanal mekan kurgusuyla yoğun biçimde desteklenmiş fütüristik mekan tasarım sahneleri barındırmaktadır. Filmin sahneleri görsel olarak etkileyicilik sağlamakla kalmayıp, mekan tasarım kriterlerinin uygulanışı açısından da dikkat çekicidir. Bu çalışma literatür araştırması ve örnek olarak seçilen filmin mekan analizi üzerinden elde edilen veriler ışığında çalışılmış ve yorumlanmıştır.