Jean Genet'nin Hizmetçiler oyununun çağdaş dans teknikleri ile yorumu

Yazar:Ayşe Burçak Işımer
Danışman: Doç. Dr. Selçuk Göldere

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Bu çalışmada Jean Genet' nin Hizmetçiler oyunu ile çağdaş dans arasında bir ilişkiler düzlemi aranması ve bunu takiben ulaşılan sonuçların koreografik bir zeminde sunulması hedeflenmiştir. Fransız oyun yazarı Jean GENET' nin tiyatro düşüncesi teorik ve pratik anlamda incelenerek bunun bir sahne çalışmasına dönüştürülmesi temel amaçtır. Çalışma boyunca oyun metin anlamında gerekli ön çalışmalarla derinlemesine araştırılarak, tiyatro ve dans arasındaki vazgeçilmez ilişkiler irdelenecektir. Oyun içinde, Jean GENET' nin Varoluşçu Tiyatro görüşü, oyuncu/dansçının sahne üzerinde ' şimdi ve burada' olma çabası aranacak ve bulunan sonuçlar neticesinde yeni bir sahne metni hazırlanacaktır. Yazılan sahne metni, koreografik yorum düzleminde bir dans rejisi ile birlikte ortaya konacaktır. Çıkan görsel malzeme teorik ve pratik prensipler ile sabitlenerek, başı, ortası ve sonu olan; prova edilebilen, tek başına bütünlük içeren, seyredilebilir, eleştirilebilir ve yorumlanabilir bir dans eseri haline getirilecektir. Çalışmamız sonucunda ulaşmayı umduğumuz hedef; yazılı bir tiyatro metninin dramatik hikayesinin dans rejisi ve koreografi ile sahnelendiği, çağdaş bir sahne eseri yaratmaktır.