Karakter dersi hakkında bilgiler ve "Rus dansı hareketlerinin açıklaması"

Yazar:Sabina Ganioğlu
Danışman: Doç. Dr. Selçuk Göldere

Bale Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Konservatuvarların Bale Anasanat dallarında "karakter dersi" önemli ve geniş bir rol oynamaktadır. Bu eğitim süresi boyunca öğrenciler Rus, İspanyol, Napolitan, Macar danslarının stil özelliklerini, uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu çalışma, Rus dansını detaylı bir şekilde incelerken, Rus dansının günümüze kadar gelişimini göstermektedir. Halk dansı olarak bilinen Rus dansının nasıl klasik bale repertuvarına girdiğini detaylı olarak anlatmaktadır. Rus dansını incelerken büyük usta İgor Moiseyev'in koreografilerine ve sanatsal çalışmalarına da geniş bir yer ayrılmıştır. Bunların yanısıra, Rus halk kostümlerinin ilk kez klasik bale sahnesine taşınması ve geçmişten günümüze kadar gösterdiği değişiklikler de incelenmiş ve anlatılmıştır. Son aşamada, karakter dansı korrepetitör ile beraber piyano eşliğinde yapıldığı için, derste kullanılan müzik notalarını örnekleriyle beraber içermektedir. Bu sanat çalışması, Karakter Dansları içinde olan Rus danslarının; bar ve orta egzersizlerinin metodik olarak açıklamasını, stil özelliklerinin tanımlanmasını, müzikal özelliklerinin belirlenmesini, mimik ve jestlerin tanımlanmasını içermektedir.