Klasik balede Balanchine tekniği ile zıplama ve dönüş teknikleri

Yazar:Barış Erhan
Danışman: Doç. Dr. Selçuk Göldere

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Bale Anasanat Dalı Yüksek Lisans araştırma tezi olarak hazırlanmıştır. Ülkemizde bale eğitimi verilen konservatuvarlarda klasik bale bölümleri "Vaganova" tekniği temelli çalışılmaktadırlar. Ancak birçok kaynağa göre Amerikan Balesinin kurucusu olarak kabul edilen George Balanchine'in yürütücüsü olduğu Balanchine tekniğinin, klasik bale dansçılarının eğitimi ve kariyerleri açısından önemi büyüktür. Bu tez çalışmasında; "Balanchine" Tekniğinin, dansçıların hafif ve seri dans etmeleri açısından önemi ile özel olarak yapılandırılmış zıplama ve dönüş teknikleri ayrıntılı bir biçimde incelenerek ve gözlemlenerek araştırılmıştır.