Konser salonlarında yer alan yapısal eleman, mobilya ve donatıların orkestra sanatçılarının performansı üzerine etkisi

Yazar:Özgür Elbaş
Danışman: Yrd. Doç. Dr. G. Cankız Elibol

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: İç mimarlığın, insanların yaşam alanlarının konfor, kalite ve kullanışlılığını arttırmaya yönelik katkıları günümüz şartlarında giderek artmaktadır. Yaşam alanlarının veya hacimlerinin dışında insanların sosyal faaliyet gösterdikleri konser salonları, geçmişten günümüze kültürel etkinliklerin sergilendiği önemli mekanlar olmuşlardır. Düzenlenen etkinliklerin dinleyici ve izleyicilere en iyi şekilde aktarılması, orkestra sanatçılarının performanslarını en iyi şekilde sergilemelerine bağlıdır. Bu sebeple, konser salonlarında, ışık, renk, malzeme, fiziksel yapı ve estetik konusunda orkestra üyelerini tatmin edici kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, çalışmada, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Orkestra üyelerinden 100 müzisyene anket uygulaması yapılmış; Bando Okulu Konser Salonu'na ait çeşitli yapısal eleman, donatı ve mobilyaların, sanatçı performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirilerek, Bando Okulu Konser Salonu yeniden ele alınmış; anket sonuçlarından elde edilen veriler değerlendirilmiştir.