Konteynerlerden yeşil yapı projesi; Sağlık ünitesi modelleme örneği

Yazar:Çağrı Bulhaz
Danışman: Prof. Dr. Meltem Yılmaz

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Uluslararası standartlara sahip, taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme taşıması için üretilmiş çelik kutu şeklinde olan konteyner yapıları bir müddet sonra kullanılamamaktadır. Kullanılmış, atıl konteynerlerin sayısı dünyada ve ülkemizde oldukça fazladır. Zamanla kullanılamaz hale gelen yük konteynerleri basit, kullanışlı, dayanıklı strüktürleri ve standart ölçüleri nedeniyle yan yana ya da üst üste eklenebilmektedir. Maliyeti düşük ve ölçüleri standart olduğu için son zamanlarda yapı malzemesi olarak kullanımı gündemdeki yerini almıştır. Bu çalışmada; atıl durumdaki yük konteynerlarının, alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ve gerekli sağlık ekipmanlarının bu enerji kaynaklarından beslenmesi ön planda tutularak, afet bölgelerinde veya kırsal alanlar ile ihtiyaç duyulan bütün alanlarda kullanılması amaçlanan, modüler ve sürdürülebilir sağlık ünitesinin üretimi hedeflenmektedir. Tezin, birinci bölümde; konteyner tanımına, teknik özelliklerine ve tarihçesine yer verilerek neden bu çalışma için bu yapı modülünün kullanıldığı vurgulanmaktadır. İkinci bölümde; tez kapsamında konteynerden üretilen sağlık ünitesinin bir yeşil yapı olası nedeni ile yeşil yapı kavramına ve sürdürülebilirlilik olgusuna yer verilerek dünyadan ve ülkemizden örneklemeler yapılmıştır. Üçüncü bölümde; mobil ve modüler yapılar oluşturmamıza olanak sağlayan konteyner yapılarının çeşitli kullanım alanlarının söz konusu olduğu ve bu alanların örneklerine yer verilmiş, incelenmiştir. Dördüncü bölümde; sağlık yapılarının tasarım standartları ve donanımsal ürünler incelenmiştir tez kapsamında tasarlanacak olan sağlık ünitesi için gerekli minimum alanlar belirlenmiştir. Bu araştırmalar ışığında beşinci bölümde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydanılarak tasarlanan, konteynerdan sağlık ünitesinin modellemesine yer verilip, gerekli tüm enerji ihtiyaçları hesaplanmış ve aktarılmıştır.