Kurum kimliği ve iç mekan tasarımı etkileşimleri: Bir mağaza incelemesi

Yazar:Çiğdem Ölmez Topçu
Danışman: Prof. Mehmet Hakan Ertek

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Endüstri devrimi ile gelişen teknoloji kentleşmeyi, sosyal ve ekonomik yapıyı, günlük yaşam ve tüketim alışkanlıklarını etkileyerek yeniden biçimlendirmiştir. 20. ve 21. yy. da çeşitlenen tüketim ürünleri farklı ekonomik ve sosyal sınıfların talep ve beğenilerine göre tasarlanmaya başlanmıştır. Kurumların bu çeşitlilik içinde diğerlerinden ayrılması için marka ve markalaşma kavramı ortaya çıkmıştır. Müşteri üzerinde ilk izlenim kurum kimliği çalışmaları ile sağlanmakta ve marka imajı oluşturarak sürdürülmektedir. Hizmet kalitesi ve memnuniyetle oluşan marka değeri müşteri sadakatine dönüşmektedir. Kurum ve markalar hedef kitlelerine ulaşabilmek için tasarımın gücüne inanmaktadır. Görsel anlatımın grafik tasarım, ürün tasarımı ve iç mekan tasarımı ilkelerinden faydalanılmaktadır. Markanın müşteri ile buluştuğu ve iletişime geçtiği alan mağazadır. Bu sebeple, kurumsal kimlik çalışmaları ürünün müşteriye sunulduğu mağaza iç mekân tasarımlarına da yansıtılmaktadır. Mağazaların konumu, vitrini, malzeme, doku, renk seçimi, mobilya ve donatı elemanları, aydınlatma tasarımı, havalandırma ve iklimlendirme gibi kriterler müşterilerin mekan algısını ve konforunu etkiler. Sonuç olarak, kurum kimliğini yansıtmada iç mekan tasarımı ve iç mimarlık mesleği önemli bir rol almaktadır. Kurumsal kimlik çalışmalarında, iç mekan tasarım öğelerinden yararlanılarak önemli ölçüde tanınırlık ve akılda kalıcılık sağlanmaktadır. Alan çalışması uluslararası bir markanın marka kimliği incelemesi ve iç mekan analizini kapsamaktadır. Araştırmada ele alınan tüm konular alan çalışması ile değerlendirilmiş ve örneklenmiştir. Sonuç olarak, mağaza mekanını oluşturan birden çok disiplin teknik olarak titizlikle çalışsa da tüm bunları bir tasarım dili bütünlüğü ile bir araya getirip sunmak iç mimarlık disiplinin işidir.