Mağara evlerinin karşılaştırmalı analizi

Yazar:Elyad Ebrahımı Mollabashı
Danışman: Doç. Dr. Alım Selin Mutdoğan

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Türkiye ve İran'da bulunan iki farklı bölgedeki mağara evlerinin (Kapadokya ve Kandovan) mimari özellikleri, fonksiyonları, oluşum nedenleri ve şekilleri incelenmiştir. Bu inceleme sırasında farklı coğrafi özelliklere sahip olan iki bölgenin geçmişi, yapısal özellikleri ve yapı şekilleri tarihsel süreç içinde incelenmiş ve günümüze kadar nasıl bir gelişim izlendiği yerinde gözlemlenmiştir. Birbirinden uzak iki farklı coğrafyada neredeyse aynı özelliklere sahip yaşam alanları yaratılması ve insanoğlunun barınma için nasıl bu kayaları şekillendirdiği araştırılmıştır. İki bölgenin karşılaştırmalı incelemesi yapılırken özellik fonksiyon çeşitliliği ve çözümleri incelenmiştir. Yaşam alanları var olan coğrafi oluşumların içinde oluştuğu için, bu oluşumların nasıl tasarlandığı ve günlük ihtiyaçlara ve o dönemki yaşam koşullarına nasıl uygun hale getirildiği araştırılmıştır.