Marka kavramı ve iç mekân tasarımı ilişkisi, baskın, yarı baskın ve geleneksel yöntemlerin kahve dükkanları üzerinden değerlendirilmesi

Yazar:Aslı Karanisoğlu
Danışman: Prof. Mehmet Hakan Ertek

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: 20. yüzyılın sonları itibariyle gündeme gelen marka ve markalaşma kavramlarının önemi, gelişmiş ve gelişmekte olan firmalar için gittikçe artmaktadır. Bulundukları ülke ve dünya pazarlarında yer edinmek ve ticaret hacmini arttırmak isteyen firmalar, marka kavramını oldukça önemli bir unsur haline getirmiştir. Pek çok firma, ticari isimlerini markalaştırmak için birçok girişimlerde bulunmakta ve piyasada markalaşmak adına yüksek reklam giderlerini göze almaktadır. Söz konusu olan markalaşma girişimlerden bir tanesi de iç mekân tasarımlarına yönelik yapılan çalışmalardır. Bu araştırmada, marka ve markalaşma kavramlarının firmaların iç mekân tasarımlarına etkisi, dünyadan ve Türkiye'den örneklerle desteklenerek incelenecektir. Araştırmanın birinci bölümünde tezin kapsamı, amacı ve yöntemi açıklanacaktır. İkinci bölümde kimlik ve marka kavramları incelenecek olup, Türkiye ve Dünya'da zaman içindeki gelişimi ile tarihi aktarılacaktır. Markalaşmanın günümüzde ki önemi açıklanacak, sonrasında kurumsal kimlik ile olan ilişkisi irdelenecektir. Üçüncü bölümde tüketicilerin ürün ya da hizmet satın alırken marka seçimlerini etkileyen faktörler ve davranışlar biçimleri incelenecektir. Dördüncü bölümde mekân kavramından kısaca bahsedilip ikinci bölümde açıklanan marka kavramı ile olan ilişkisine bakılacaktır. Yine bu bölümde firmaların mekânlarına yaklaşım biçimleri, iç mekân bileşenlerini nasıl kullandıkları Dünya ve Türkiye üzerinden örneklemelerle incelenecektir. Son bölüm olan beşinci bölümde ise aynı sektör üzerinden üç farklı yaklaşımda (baskın, yarı baskın ve geleneksel)mekân tasarımı yapan markaların iç mekânları analiz edilecektir. Çalışmanın son bölümünde bahse geçen üç marka ve mekânları dördüncü bölümün bir devamı niteliğinde mağaza iç ve dış bileşenleri üzerinden incelenecektir.