"Martha graham tekniği ve modern dans eğitimi metot önerisi"

Yazar: Ayça Berkman

Bale Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Danışman: Prof. Dr. Selçuk Göldere

Tez Özeti: Bu çalışmada, kodlanmış ilk Modern Dans tekniği olan ve güncelliğini sürdürerek ulusal/uluslararası alanlarda yaygın olarak kullanılan Graham Tekniğinin uygulama ve eğitim metodolojisini oluşturarak dansçı adayı, profesyonel dansçı ve alanında uzman eğitmenlere kılavuz niteliğinde Türkçe kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. İlk bölümde Martha Graham'ın sanata bakışı, eğitmen ve koreograf olarak varoluşu ve tekniğinin oluşum ve gelişim süreci ile prensiplerine yer verilmiş, ikinci bölümde teknik, akış sırası ile egzersizler bazında incelenerek ve analiz edilerek anlatılmış, aşamaları belirtilmiş, örnek kombinasyonlar sayılar ve tempolar ile verilmiştir. Her hareket için egzersiz açıklaması sonunda belirtilen link ve karekodlar ile erişilebilecek görüntü kayıtları oluşturulmuştur. Çekya/Prag'da bulunan HAMU (Music and Dance Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague) ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı bünyesinde edinilen bilgi, deneyim ve gerçekleştirilen araştırmalar ışığında elde edilen sonuçlar son bölümde sunulmuştur.