Metropollerdeki yaşam biçimlerinin günümüz iç mekân tasarımına yansımalarının post gerçekçi ve bireyci bakış açısıyla tartışılması

Yazar:Ali Ergin
Danışman: Prof. Mehmet Hakan Ertek

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Bu tez, metropollerdeki iç mekân tasarımını etkileyen insan ihtiyaçlarındaki evrimi, sosyolojik bağlamda; düşünce yapısındaki değişimi felsefi bakış açısıyla, yapım tekniğindeki ilerlemeleri ise teknolojik bakış açısıyla incelemektedir. Çalışma ayrıca, insanların yaşam biçimlerindeki, beklentilerindeki ve ihtiyaçlarındaki değişimleri ve teknolojik ilerlemeler ile birlikte her geçen gün daha da bireyselleşen, özgüleşen mekânları, post-gerçeklik ve bireyci bakış açısıyla ortaya koymaktadır. Sunulan hızlandırılmış ve yetişilemeyen yaşam vaatlerine, insanın ve yaşadığı mekânların nasıl karşılık verdiği, bu vaatler ile birlikte gerçekte nelere ihtiyaç duyulduğu konularını tarihsel süreç ve gelecek kaygısıyla tartışmaktadır. Durum analizi niteliğindeki bu tez sadece tasarımcılara değil, metropol yaşantısı araştırması yapan bilim insanlarına da bir "durak" olmayı amaçlamaktadır. İçeriğinde, tarihsel süreçte insan değişimi ve metropol yaşantısına altlık oluşturan nedenler, bu nedenlerin günümüz felsefi düşünce yapısına etkileri ve oluşan yeni ihtiyaçlara cevap olmayı amaçlayan teknolojik gelişmelerin mekân tasarımına etkileri yer almaktadır. Güncel yaşamı tartışan felsefi yaklaşımları ile günümüz mimarisine fikirleri ve yazıları ile damgasını vurmuş mimarların düşünce yapıları, tematik projeleri, yazıları mantıksal çerçevede karşılaştırmalı olarak tartışılmaktadır. Bu tartışmalara ek olarak teknolojinin iç mekânlara nasıl girdiğini araştırmak üzere dönemlerinin tematik bilim kurgu anlayışı, sanal gerçeklik bakışıyla incelenmiş ve bu şekilde metropollerdeki insan mekân ilişkisi değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bu tez, hızlanan metropol yaşantısını neredeyse tek başına yavaşlatarak, denge/düzen içerisinde tutmaya çalışan "iç mekânların" önemini ortaya koyacak ve gelecek zamanlarda mekânlarda oluşabilecek yeni ihtiyaçlar hakkında önermeler sunacaktır.