Modern müze iç mekanlarında kavramsal tasarım kriterleri kapsamında interaktif uygulamaların incelenmesi

Yazar:Özlem Tezcan
Danışman: Prof. Dr. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Günümüzde teknolojinin ilerlemesi her alanda yenilenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu tez çalışmasında müzelerde teknoloji kullanımının iç mekan tasarımlarına ve ziyaretçilerle iletişim bağlamında nasıl etkilediği incelenmiştir. İnteraktif müzelerin gün geçtikçe Dünya'da ve Türkiye'de yayılmasıyla müze ve ziyaretçi ilişkisinin değiştiği, ziyaretçi yaş aralığının genişlediği ve müzelere karşı önyargılarının olumlu yönde değiştiği görülmektedir. Bu gelişmeler ışığında, Ankara'da Ulus'ta bulunan PTT Pul Müzesi'nin İnteraktif müzeler kapsamında doğru bir örnek olduğu saptanmıştır. İç mekan analiz çalışması yapılmış, tasarımını yapan ekibin eskiz çalışmaları incelenmiş ve uygulama ekibinin çizimlerine ulaşılıp analizler yapılmıştır. Analiz edilen mekandan gerekli ipuçları alınmıştır, modern çizgide tasarlanan müze, tasarım elverdiğince interaktif ve sosyal bir mekan haline getirilmiştir. Bina Atatürk'ün talimatıyla Alman mimar Clemens Holsmeister tarafından 1926'da kurulmuştur. 93 yaşında olan bina Neo-Klasik tarzda inşaa edilmiştir. İhtişamlı görüntüsü restore edilmiş ve 2013 'de müze olarak tekrar hayata geçirilmiştir. Binanın yaşı da göz önünde bulundurulduğunda tasarım ve teknik konularda bazı sınırlamalar oluşmuştur. Tarihi yapılarda mevcut yapıya zarar vermemek ve olabildiğince orijinal yapısını korumak önemlidir. Tez çalışmasının yöntemi literatür taraması ve saha araştırmasıdır.