Modernizm bağlamında günümüz Türk iç mekan tasarımına bir yaklaşım

Yazar:Lara Kahya
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Hakan Ertek

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Birinci bölümde, mekan kurgusunun ne anlama geldiğini net bir ifade ile tam anlam karşılığını açıklayıp mekan algısı, iç mekan kavramı ve bileşenleri araştırılıp detaylı bir şekilde incelenmiştir. İkinci bölümde, modern mimarinin anlamı, nasıl oluştuğu ve seçilen örneklerin özellikle yer aldığı mimari akımlar seçilerek ne gibi evrelerden geçtiği incelenip örnekler ile açıklanmıştır. Üçüncü bölümde, modernizim dönemi mercek altına alınarak en ince ayrıntısına kadar incelendikten sonra, Avrupa örneklerinden yola çıkılarak genel bir bakış ve daha sonra çemberi daraltarak seçilen modern dönemin öncü mimarları ve manifestoları detaylandırılmıştır. Genel yaklaşım biçimlerine en iyi örnek sayılabilecek konut yapıları seçilerek, manifestoları çerçevesinde incelenmiş ve analiz edilmişitr. İncelenen konut yapıları birbirleri ile karşılaştırılarak ortak bir modern dil aranmıştır. Dördüncü bölümde, araştırmanın ana konu başlığı olan Türkiye'de modernizim dönemi tarihsel gelişimi incelenip, Türkiye'de günümüz modern mimarlık yaklaşımını benimseyen mimarlar ve konut örnekleri seçilmiş ve analiz edilmiştir. Beşinci bölümde, Avrupa örneklerinden yola çıkılarak yapılar arasında aynı dili veya benzerlik taşıyan çağdaş Türk mimarlarının konut yapıları seçilerek, analiz edilip bir birleri ile karşılaştırıldıktan sonra, Avrupa örneklerinin oluşturduğu manifestolar çerçevesinde değerlendirilip incelenmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda Türkiye'de ne derecede örnek sayılabilecek modern yapılara sahip olduğumuz veya bu modern terimini doğru anlayıp anlamadığımız sorgulanmıştır.