Öğrencilere yönelik klasik bale dersleri ile profesyonel topluluklardaki klasik bale derslerinin amaç farklılıklarının belirlenmesi ve karşılaştırılması

Yazar:Bahar Keleş
Danışman: Doç. Müride Aksan

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

tez Özeti: Araştırmada, bir bale dansçısının dans hayatının temelini oluşturan eğitim dönemindeki klasik bale dersleri ile profesyonel dansçılara yönelik bale topluluklarında uygulanan klasik bale dersleri incelenmiştir. Bale eğitmenlerinin, derslerini düzenlerken dikkat ettikleri hususlar ve yaklaşım biçimleri gözlemlenmiştir. Günümüzde bale sanatının gelişmesi ile birlikte, bu sanat dalına yardım edecek unsurlar da çoğalmıştır. Bu unsurlardan biri de "Dans Bilimi"dir. Birçok eğitmen dans biliminden faydalanmaktadır. Dans tekniğinin gelişmesi ve dansçı sakatlıklarının önüne geçilebilmesi için dansın bilim ile olan işbirliği gözlemlenmiştir. Dans eğitmenliğine yönelmek isteyenlere bir kaynak oluşturmayı amaçlayan bu çalışma; klasik bale eğitimine yönelik temel bilgiler, eğitmenlerin derslerini düzenlerken dikkat ettikleri hususlar ve yaklaşım biçimlerinin yanı sıra dansın dans bilimi ile olan ilişkisine ait bilgileri kapsamaktadır.