Okul öncesi eğitiminde Orff-Schulwerk yaklaşımının bale alanında eğitime, icracılık ve yaratıcılığa olası olumlu yansımaları

Yazar:Sanem Ergüler
Danışman: Doç. Müride Aksan

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu çalışmada, okul öncesi eğitiminde uygulanabilecek Orff-Schulwerk hareket ve müzik eğitiminin, Bale Sanatında eğitime, devamında icracılığa ve koreografi alanında sağlayabileceği faydalar tespit edilip, değerlendirilmiş; araştırma sürecinde ortaya çıkan Orff eğitmeni ve Bale eğitmeni arasındaki farklı duruş ise ayrıca belirtilmiştir. Çalışmanın 1'inci bölümünde Carl Orff'un hayatı, Orff-Schulwerk'in Türkçe'deki tanımı, bu yaklaşımın ortaya çıkış aşamalarında Orff' un etkilendiği kişiler ve bu etkileşim sonucunda kurulan "Güntherschule" okulu üzerinde durulmuştur. 2'nci bölümde Orff-Schulwerk hakkında genel bilgi, "elementer"e verilen önem ve uygulamalarda kullanılan Orff-Schulwerk bileşenlerine yer verilirken, 3'üncü bölümde ise Orff-Schulwerk'in öğretim aşamalarına değinilmiştir. 4'üncü bölümde Klasik Balenin genel tanımı yapılmış, devamında Orff-Schulwerk yaklaşımının Klasik Bale sanatının eğitim, icracılık ve yaratıcılık aşamalarında örtüşebileceği noktalar, altı ayrı alt başlıkla değerlendirilmiştir. 5'inci bölümde ise araştırma sırasında ortaya çıkan eğitimciler arasındaki rol farklılığı belirtilmiştir. Ayrıca; Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi Bölümü Kurs Başkanı ve Bale Sanatçısı Emine Ömür Uyanık'ın, çocuklarda klasik bale eğitimi öncesi Orff-Schulwerk yaklaşımından faydalanması sebebiyle, tez içeriğinde ele alınan konular kapsamında, deneyimlerinden yararlanmak amaçlı kendisiyle yapılan söyleşiye, 6'ncı bölümde yer verilmiştir. 6 bölümde aktarılan bilgiler ışığında yapılan değerlendirmeler ve öneriler, sonuç bölümünde sunulmuştur.