Omurga sorunları yaşayan klasik bale dansçılarının manuel terapiye yönelik görüşleri

Yazar:Nazlıcan Fırat
Danışman: Doç. Dr. Selçuk Göldere

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bu çalışmada, Klasik Bale alanında ve bir dansçısının aktif dans hayatı boyunca oluşabilecek omurga sakatlıklarının önüne geçilmesi ve olası durumlarda tedavi yönteminin Manuel Terapi ile daha hızlı bir şekilde sonuçlandırması hedeflenmiştir. İlk bölümde bale sanatının tarihi, ekolleri, klasik ve modern balenin oluşumu ve Türkiye'de bale sanatının gelişiminden bahsedilmiştir. İkinci bölümde bale eğitimi içinde beden duruşu üzerine yapılan çalışmalar ile bu süreç içinde omurganın değişimi gözlenmiştir. Üçüncü bölümde dünyaca ünlü bale sahnelerinden görseller ile birlikte desteklenen çalışma, dördüncü bölümde bir dansçının eğitimi ve profesyonel dans yaşamı süresi, karşılaşılan zorluklar ve sakatlanmalar ile birlikte bu sakatlanmaların fiziksel sebepleri ve temel kaynaklarından bahsedilmiştir. Beşinci bölümde insan bedeninin temelini oluşturan omurganın anatomik yapısı incelenmiş, bir dansçının eğitiminin başlangıç döneminde bu temel yapı üzerine bilgilendirilmesi konusuna önem verilmiş, yazılı ve görsel kaynaklar ile desteklenmiştir. Altıncı bölümde sanatın gelişmiş olduğu dünya ülkelerinde dansçıların sakatlıklarının tedavisi üzerine ayrıntılı görüşlere yer verilmiştir. Genellikle bir dansçının sakatlanması durumunda ilk tercih edilen ve bilimsel açıdan desteklenmiş -Fizik Tedavi- yöntemleri yerine, alternatif bir teknik olarak -Manuel Terapi- önerilmiştir. Dansçıların sakatlıklarının iyileşmesi ve tedavi süreci boyunca geri dönüşümler konusunda faydalı olduğunu kanıtlayan, Türkiye'de pek de ön planda olmayan bu yöntem ayrıntılı bir biçimde irdelenmiş, konu ile ilgili bilgiler aktarılmış ve nasıl uygulanacağı üzerine bilgi paylaşımları titizlikle aktarılmıştır. Son bölümde ilgili tedavi yönteminden faydalanan, geri dönüşümün ve etkilerinin açıklandığı dansçılar ile yapılan röportajlara yer verilmektedir.