Paylaşımlı ofislerin iç mekan tasarım anlayışları

Yazar:Öznur Karaoğlu Tekin
Danışman: Prof. Dr. Bilge Sayıl Onaran

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Günümüz tasarım anlayışına ve ilerleyişine ayak uydurmaya çalıştığımız şu günlerde geleneksel ofis tiplerine bakıldığında, iş dünyasının hızlı ilerleyişine ayak uyduramadığını görebilmemiz mümkün olmaktadır. İş dünyasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda çeşitli, yeni ihtiyaç ortaya çıkmakta ve bu ihtiyaçlar için üretilen çözümler çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu soruna düşünülen çözümlerden biri niteliğinde olan paylaşımlı ofisler özellikle son yıllarda birçok kullanıcı tarafından oldukça rağbet görmeye ve günden güne hayatımızda daha çok yer bulmaya başlamıştır. İş birliği içinde çalışmak anlamına gelen 'Coworking Spaces' olarak da adlandırılan paylaşımlı ofisler, kullanıcılarına sunmuş oldukları esneklik, süreklilik, kolaylık ile tasarım ve mekân organizasyonu açısından mümkün olduğunca özgür olunmasına olanak sağlamaktadır. İnsanların günlerinin büyük bir kısmını da bu mekânlarda geçirdikleri göz önünde bulundurulduğunda bu tür mekânlara olan eğilimin neden kaçınılmaz olduğu daha net anlaşılacaktır. Diğer yandan ofislerin günlük koşuşturmasında ve yaşanan iş yoğunluğunda iç mekân organizasyonu daha da önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle hareketliliğin çok fazla yaşandığı ofis mekânlarında, çalışanların ihtiyaçları, ofis mobilyaları ve zamanla oluşabilecek olası değişiklikler gibi faktörler paylaşımlı ofis iç mekân tasarımında esnekliğin ve işlevselliğin tasarımın ana kriterleri olmalarına neden olmuştur. Paylaşımlı ofisler günümüz koşullarında ofis kullanıcılarına teknolojik, sosyal ve psikolojik anlamda güçlü ortamlar sağlamaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye üzerinden seçilen örneklerin analizi ile iç mekân tasarım yaklaşımları, kullanım biçimleri, çalışma sistemleri incelenmiş ve sağlıklı verilere ulaşılabilmesi adına yoğun kullanıcısı olan bir paylaşımlı ofiste anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda; araştırma yardımıyla ulaşılan veriler doğrultusunda belirlenen avantaj/dezavantajlar değerlendirilerek paylaşımlı ofis iç mekân kriterlerine öneriler getirilmesi hedeflenmiştir.