Romatik Dönem ve Les Sylphides balesinin incelenmesi

Yazar:Betül Karapolat
Danışman: Doç. Dr. Selçuk Güldere

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Bale, belirli figürlere, adım atmalara dayalı müzikli gösteri ve dans türüdür. Balenin tarihi oldukça eskidir. Romantik dönem balenin gelişimi için çok önemli bir dönemdir ve bu dönemde önemli bale eserleri sahnelenmiştir. Bunlardan birisi olan Les Slyphides, iki perdelik romantik bir bale türüdür ve ormanda ruhsal varlık Slyph ile James'in imkansız aşkını anlatmaktadır. Les slpyhides bale dünyasında neredeyse her repertuvarda yer almaktadır. Bu nedenle bu yüksek lisans çalışmasında balenin kökenleri, romantik dönemdeki gelişimi ve en önemli örneklerden biri olan Les Slpyhides ele alınmıştır.