Rus ekolü 'Vaganova' ile İngiliz ekolü 'Royal Academy of Dance' bale metotlarında kol pozisyonları,port de bras ve arabesque'ler arasındaki farklılıklar

Yazar:Olga Çiğdem Göldere
Danışman: Doç. Müride Aksan

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Bale sanatçılarının farklı ülkelerde farklı terminolojiler ile karşılaşmaları olasılığı yüksektir. Bu tez çalışmasında, bale sanatının tarihsel geçmişi ve gelişimi genel hatlarıyla yer almaktadır. Çalışmada, yüzyıllar içerisinde bu sanatın teknik ve artistik alt yapısını oluşturan, günümüze dek etkisini sürdüren ekoller araştırılmış, bale sanatının gelişmesinde öncü olmuş isimlere yer verilmiştir. Bu kapsamda, Türk Balesi'nin oluşumuna yer verilmiştir. Rus, İngiliz, Fransız sistemleri arasındaki terminolojik farklılıkların bir kısmı hareket detayları ile açıklanmış; tezin esas hedefi olan Vaganova ve Royal Academy of Dance (RAD) programları içerisindeki pozisyonlar, arabesque'ler ve port de bras hareket dizileri arasındaki farklılıklar daha kapsamlı ele alınmıştır,