Sanal gerçekliğin iç mimarlık eğitimine etkisi

Yazar:Ceyhun Şekerci
Danışman: Prof. Dr. Pelin Yıldız

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarın tasarım sürecinde yer alması, tasarım ortamları ve üretim tekniklerinde sayısal değişimi getirmiştir. Bu değişimle bilgisayar ortamında oluşturulan tasarım için hangi yöntemler, yazılımlar ve donanımları kullandığımız önem kazanmıştır. Kullanılan yazılım ve donanımların iş kolaylığı sağlaması, çeşitli hale gelmesi ve alım gücü noktasında giderek daha geniş bir kitleye ulaşması yeni soyut tasarım olanaklarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hem tasarım alanı hem de tasarım eğitiminde yaşanan sorunların çözümünde geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bu durumda en etkili yaklaşımlardan biri sanal gerçeklik teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanmaktır. Sanal gerçeklik teknoloji algılamayı kolaylaştırarak karmaşık bilgi ve kavramların çözümlenmesinde etkilidir. Sanal gerçeklik uygulamaları tasarım öğrencisinin motivasyonunu artırmakta, yaratıcılığını geliştirmekte, yeni fikirler üretmesine imkân sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde öğrenci aktif konumda yer almakta ve sosyal etkileşim ortamı içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca derslerin takibinde yer ve zaman kısıtlamasının olmaması tasarım öğrencinin öğrenme sürecinde serbestlik kazanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle tez kapsamında sanal gerçeklik teknolojisinin İç Mimarlık eğitiminde kullanımı araştırılmıştır.