Tarihi çevreleri korumada iç mimarın rolü: Kuseyri konağı Rölöve - restitüsyon ve restorasyon projesi inceleme

Yazar:Murat Özkan Öncül
Danışman: Doç. Dr. Gülçin Cankız Elibol

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Tez genelinde yapılmış bir proje üzerinden ülke genelindeki rölöve, restitüsyon ve nihayetinde oluşturulan restorasyon projelerinde bir iç mimarin rolünün ne olduğuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Bu kavramlar adı altında yapılan projelendirmeler ve uygulamaların denetim altında bulundurulması ve yine projede yer alan personelin alanları dahilinde çalışmalarının sürece olan etkilerinden bahsedilmektedir. İncelemesi yapılan yapının restorasyon kararının ardından, sürecin tamamlanmasına kadar olan safhalar tek tek incelenmiş olup her aşamada alanında uzman bireylerin ve iç mimarın yer almasının bu projenin restorasyonuna yansıyan sonuçları verilmiştir. Özellikle tez içeriğinin içmimarlık ve dolayısıyla iç mekanlar olmasından ötürü incelemeler ve yapılan işlemler sonucu yapının iç mekanlarında iç mimarların etkilerinin neler ve nasıl olduğundan bahsedilmektedir. Tezin yapım aşamasında elde edilen verilerle alakalı projelendirme firmasından ve yapının proje sonrası uygulama sorumlusu, aynı zamanda mülk sahibi olan resmi kurumdan da gerekli izinler alınmıştır.