Teknolojinin iç mekân tasarımına etkileri ve toplumsal yansımaları

Yazar:Sebil Şpat
Danışman: Doç. Mehmet Hakan Ertek

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Teknoloji, günümüzde toplumları ve dünyayı, nitel açıdan şekillendiren ve geleceğe kapılar açan önemli bir olgudur. Toplumun her kesiminden insana ulaşabilen teknolojinin gelişim hızı dikkat çekici bir oranda artmaktadır. Her alanda etkin olmakla birlikte, teknoloji, tasarım alanları ve modern yaşam alanlarını da doğrudan etkilemektedir. İç mekân tasarımı kullanıcının, mekân organizasyonu sayesinde tüm ihtiyaçlarını, en doğru ve uygun biçimde karşılama sürecidir. Mekân doğru tasarlandığı takdirde, doğa ve çevreyle ilişkileri koparmaksızın kullanıcılarını diğer bireylerle iletişimde tutabilir. İç mekân tasarımı, kullanıcılarının duygu, düşünce, yaratıcılık ve sosyolojik eğilimlerini de etkilemekte ve yönlendirebilmektedir. Mekân ve sosyoloji arasındaki bu simbiyotik etkileşim teknolojiyi giderek amaç haline getirmektedir. Buna örnek olarak, İngiltere'de yayınlanan ''Black Mirror'' dizisinde işlenen teknoloji distopyası, teknolojinin, kişilerin günlük yaşantısına etkilerini irdelerken araç olmaktan çıkıp bir amaç olarak insanları etkisi altına aldığını gözler önüne sermektedir. Bu çalışmada 21. yüzyılda teknolojik çağın belli simulasyonlar aracılığıyla iç mekân tasarımında dijitalleşme, çağdaş iç mekân oluşumları ve "archigram" akımı üzerinden incelemeler yapılarak bu mekânların topluma ne denli etki ettiği irdelenmiş ve tartışmaya açılmıştır. Çalışmada, söz konusu bilgilerle elde edilen sorunlara yanıt için olası imkânlar değerlendirilerek, yoruma açık çıkarımlar sunulmaktadır.