Televizyon stüdyolarında doğal aydınlatma yöntemleri

Yazar:Bora Yıldırım
Danışman: Prof. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez Özeti: Televizyon stüdyoları, televizyonda yayınlanmak üzere program çekimlerinin yapıldığı sesin, ışığın ve hareketin kontrol edilebildiği özellikli mekânlardır. Görüntüyü oluşturan en temel öğenin ışık olduğu göz önünde bulundurulduğunda, televizyon stüdyolarında program çekimlerinin gerçekleştirilebilmesi için en önemli gereksinimlerden birinin aydınlatma olduğu görülmektedir. Televizyon stüdyolarının aydınlatılmasında, fazla güç tüketen çok sayıda yapay ışığın aynı anda kullanımı, enerji tüketimini büyük ölçüde artırmaktadır. Sınırlı olan fosil yakıtların ve diğer enerji kaynaklarının tükenme noktasına geldiği günümüzde, televizyon stüdyolarında yapay aydınlatma düzenlerinin yerini alacak ya da kullanımını azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, tez çalışması kapsamında, aydınlatmada enerjinin verimli ve etkin kullanılabilmesine yönelik doğal ışığın televizyon stüdyolarına entegrasyonu konusuna değinilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır