Ticari amaçlı konaklama yapıları rekreasyon alanlarının mekansal analizi

Yazar:Merve Şahika Erkan
Danışman: Doç. Selin Mutdoğan

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Konaklama yapıları, mekânsal oluşumlarının başlangıcından günümüze kadar toplumsal gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermiştir. Başlangıçta hanlar ve kervansarayların barınma temelli planlamasına; önce sağlık mekanlarının, sonraları dinlenme ve eğlenme mekanlarının eklenmesiyle günümüzde konaklama yapıları birçok işlevin bir arada bulunduğu yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişilere fiziksel, psikolojik ve toplumsal faydaları bulunan rekreasyon aktiviteleri olarak değerlendirilen bu işlevler, endüstri devriminin çalışma hayatı ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileriyle birlikte bir ihtiyaç haline gelmiştir. Rekreasyon aktiviteleri önceleri dış mekanlarda, özellikle park ve meydan gibi alanlarda varlığını sürdürürken; 20.yy başlarında yapı alanında geniş açıkların oluşturulmasına olanak sağlayan gelişmelerle birlikte iç mekanlara girmiştir. Bu gelişim konaklama yapılarının rekreasyona dayalı mekânsal organizasyonunu da etkilemiştir. Bu çalışmada rekreasyon mekanlarının konaklama yapıları içerisinde bulunuşu estetik, işlev ve anlam başlıkları altında incelenmiştir. Bu bağlamda örnek bir konaklama yapısının rekreasyon alanları analiz edilmiş, bu alanların hem tatil kavramı üzerinden, hem aktivite olarak rekreasyon üzerinden hem de mekansal ve anlamsal karşılıkları üzerinden ele alınmasıyla, günümüz yaşam koşulları içerisindeki önemi belirtilmiştir.