Ticari amaçlı yeme içme mekanlarında kullanılan kurumsal kimlik ögelerinin iç mekan tasarımına etkisi

Yazar:Zeynep Altaylı Özdemir
Danışman: Prof. Dr. Pelin Yıldız

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: Hızla gelişen yeme-içme sektöründe, kurumların zorlu rekabet koşullarında varlığını devam ettirebilmesi için, bütüncül, özgün bir kimliğe sahip olması önemlidir. Bu anlamda, çalışmanın amacı, ticari amaçlı yeme-içme mekânlarında, kurumsal kimliğe ilişkin unsurların mekan bileşenleri ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesidir. Çalışmada, ticari amaçlı yeme-içme mekanları kurumsal kimlik bağlamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda öncelikle kurumsal kimliğin tanımı yapılmış, tarihsel gelişim süreci araştırılarak, kimlik unsurları tanımlanmıştır. Daha sonra kurumsal kimlik unsurlarının mekân biçimlenişine etkileri incelenerek yeme-içme mekânlarının kurumsal kimlik ile etkileşimi araştırılmıştır. Mekanı oluşturan bileşenlerin kurumsal kimliği iletmedeki rolü kavramsal olarak incelenerek, elde edilen bulgular güncel bir mekan üzerinden değerlendirilmiştir. Yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilen veriler ışığında mekan ve kimlik ilişkilendirmesi yapılmıştır. Belirlenen markanın kurucusu ve tasarımcıları ile yapılan görüşmeler, gözleme dayalı tespitler, mekanın kurumsal kimliğin bir unsuru olarak ele alındığını ortaya koymaktadır. Kavramsal araştırmalar ile gözleme dayalı veriler ilişkilendirilerek, kılavuz bir tablo elde edilmiş olup, yeme-içme mekanlarının oluşturulması sürecinde, referans olması hedeflenmiştir.