Uğur Seyrek'in sanatçı kişiliği ve koreografiye yaklaşımı

Yazar:Arzu Dirin Kıran
Danışman: Doç. Müride Aksan

Bale Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez özeti: Bu araştırmada, Türk Devlet Balesi'nde önemli bir yere sahip olan Uğur Seyrek'in koreografiye olan yaklaşımı incelenmiştir. Ayrıca, kendisinin günümüze kadar yapmış olduğu sanat çalışmalarına ait verilerin bir araya toplandığı bir belge oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışma sürecinde uğur Seyrek ile yapılan görüşmelerde; hayat, sanat, yaratıcılık ve bunların tümünde temel belirleyenlerden olan insana yaklaşımı kendi ifadeleriyle kayda geçirilmiştir. Birlikte çalıştığı sanatçılarla yapılan görüşmelerde Uğur Seyrek'in gerek yaratıcı, gerekse sanatçı bir birey olarak kimliğine dair ipuçlarına ulaşmak amacıyla; koreografileri, provalar sırasında dansçıya yaklaşımı, dansçıyla iletişim kurma biçimi, eserlerini yaratma sürecinde koreografinin ilerleyişi, müziğe ve harekete yaklaşımı hakkında bale sanatçılarının görüşlerini ve yorumlarını bir araya derlemek amaçlanmıştır. Birinci bölümde, kendisinin biyografisi ve sahnelenmiş eserleri kronolojik sıra ile yer almaktadır. İkinci bölümü, kendisi ile yapılan söyleşi oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde, kendi ile birebir çalışmış olan Ankara Devlet Balesi yöneticilerinden Fahrettin Güven, bale sanatçıları, besteci, libretto yazarı, koreografi asistanları, kostüm kreatörlerinin görüşlerine yer verilmiştir. Dördüncü bölümde "sahnelenmeyen eserleri"nin librettoları ve bu konu hakkında çıkan gazete yazılarından bir kısmına yer verilmiştir. Beşinci bölüm, Uğur Seyrek hakkında basında çıkan yazılardan oluşturulmuştur. Çalışma içerisinde yer alan fotoğrafların bir kısmı koreografilerinden seçilmiş olup: bir kısım görselde de Uğur Seyrek'in eserleriyle ilgili hazırladığı eskizler, heykel ve resim çalışmalarının koreografiye yansımasına, farklı sanat alanlarında dışa vurulan yaratıcılığın dansta somutlaştırılmasına dair örnekler yer almaktadır. Eserlerinin librettolarından derlenen bir seçkiye ise Ek'te yer verilmiştir.