2 boyutlu vektörel animasyon programlarının hareketli grafik yöntemlerinde kullanımı ve bir uygulama

Yazar: Elvin Leblebici

Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Danışman: Prof. Dr. Namık Kemal Sarıkavak

Tez Özeti: Durağan görsel objelerin, belirgin bir kurguya göre hareketli hale getirilerek videoya dönüştürülmesine genel tanımıyla animasyon denilmektedir. Hareketli grafik tasarımı, hareketli grafikler (Motion Graphics), hareket veya dönme yanılsaması yaratan, dikkat çekiciliği artırmak amacıyla sesle birleştirilen animasyon veya dijital çekim parçalarıdır. Hareketli grafik tasarımı grafik tasarımın durağan olmadığını göstermektedir. Bu bakımından tasarım sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, riskler içeren, masraflı video kurguları ile anlatımı zor olan bazı çalışmaların hareketli grafik tasarımı tekniği ile daha iyi anlatılıp anlatılamayacağını araştırmaktadır. Çalışma ayrıca hareketli grafik tasarım tekniklerini sadece risk ve maliyet boyutları açısından değil anlatım gücü ve yarattığı etkiler açısından da sorgulamaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde "hareketli grafik tasarım kavramı tanıtılmakta, animasyonla bağlantısı kısaca anlatılmaktadır. İkinci bölümde dünyada ve Türkiye'de animasyonun gelişimi tarihsel süreç içerisinde incelenmektedir. Üçüncü bölümde grafik tasarımı ve animasyon arasındaki ilişki detaylandırılarak anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde hareketli grafik üretim yöntemleri üzerinde durulmaktadır. Beşinci bölümde iki boyutlu vektör tabanlı animasyon tanımlanarak, ilgili programların ne işe yaradığı incelenmektedir. Altıncı bölümde hareketli grafik örneklerine yer verilmekte ve yedinci bölümde iki boyutlu vektör tabanlı animasyonun hareketli grafiklerde kullanımına ilişkin bir uygulamaya yer verilmektedir. Sonuç bölümünde iki boyutlu vektör tabanlı animasyonun hareketli grafiklerde kullanımının sağlayacağı katkılar tartışılmaktadır. Anahtar sözcükler: Vektör, animasyon, grafik, hareketli grafik, 2 boyutlu animasyon. 

Tez Uygulama Çalışması: https://www.youtube.com/watch?v=yiwzRQSaV1I