Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Tezleri

2024

Seyfullah Özbayrak,Nâyi Osman Dede'ye Ait Mirâciye Adlı Eserin Makamsal Yapısının İncelenmesi, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

2023

Caner Bektaş, Popüler müziklerde beğeni farklılıklarının kültürel çözümlemesi: Türkçe pop örneği,  Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Deniz Atalay, Turc 292 yazmasında yer alan ve Ali Ufkî Bey tarafından makamları belirtilmiş Uşşâk-Hüseynî ailesine ait sözlü eserlerin makam ve mod yapılarının incelenmesi, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

2022

Aykut Karaçam, Tarihsel Süreç İçinde Mevlid İcrası, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Duygu Güvener, Gomidas Vartabed’in Halk Ezgileri Repertuvarından 14. Cilt 6. Kitaptaki Ezgilerin Çekirdek Analizi Yöntemiyle Makamsal Özellikleri Açısından İncelenmesi, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Görkem Aygün Albayrak, Çorum Âşik Müziğindeki Müzik Bileşenleri, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Metin Akkuş, Aydin Geleneksel Müzik Kültürü İçinde Kaynak Kişi Ve Ağir Zeybek İcracisi Olarak Emin Tenekeci, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Nuri Yılmaz, Harput Müzik Kültüründe Yerel İsimlendirmeye Sahip Makamların İncelenmesi, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Pelin Karakuş, Trt Repertuvarındaki Sivas Şarkışla Yöresine Ait Uzun Havaların Çok Katmanlı Analizi, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Utkan Mesci, Anadolu Müzik Hafızasını Orta Anadolu Abdallari Üzerinden Anlamak: Muharrem Ertaş İcralarının Çok Katmanlı Makamsal Analizi, Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

2021

Gülsüm İşkol, Abdülbaki Gölpınarlı'dan derlenen Bektaşi nefeslerinin makam ve form açısından incelenmesi, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Yasemin Gül Tarım, Konya Oturak Alemi ve Oturak Türküleri"nin müzik bileşenleri, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans, 2021.

2020

Burcu Yılmazoğlu, Geleneksel Türk müziğinde ninni olgusunun yeri ve ninnilerin müziksel çözümlemesi, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

İzanrüba Kıran, Konya-Cihanbeyli-Böğrüdelik Tatarları'nın halk ezgileri, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Murat Demirhan, Türk müziğinde icra-teori birliğini sağlama konusunda ana dizi etkeni Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Sıtkı Akın, Seymenliğin Ankara kültürü ve müziğindeki yeri, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

2019

Emre Karabulut, Kaynak kişilerin icrası ile derleme / notaya alım sürecinde ortaya çıkan farklılıklar - Aşık Veysel Şatıroğlu örneği, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Hande Taşçeşme, Türk saz müziğinde usta icracılık, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Meryem Şirin Sarıoğlu, Neşet Ertaş türkülerinde söz ve ezgi uyumu, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Cemal Özkızıltaş, Ankara Devlet Konservatuvarı derleme kayıtlarında yer alan Erzurum yöresi halk ezgilerinde ritim sazların icra ettiği kalıpların incelenmesi, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Ferhat Erdem, Dirmil yörük müzik kültürü, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Umut Sülünoğlu, TRT repertuvarındaki semah notalarının tavır yönünden analizi ve bağlama düzenine uyarlanması, Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Nihan Ulusoy, Avni Anıl bestelerinin mûsıki unsurları açısından incelenmesi,  Geleneksel Türk Müzikleri Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.