Piyano Anasanat Dalı Tezleri

2023

İlker Öztürk, Necil Kâzım Akses'in minyatürler albümünün solo ve iki gitar transkripsiyonunun yapılması ve karşılaşılan problemlerin çözümleri, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Meral Gülgün Ünal, Franz Schubert op.15 Wanderer Fantasy eserinin incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Sarper Dağtekin, Giovanni Zamboni Romano Op.1 Eserinin Analizi Yöntemi ile tarihsel bilgilendirilmiş bir Diminution Yöntemi geliştirilmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Tunç Ataç, Diğer ülke bestecilerinin Ahmet Kanneci'ye ithaf bestelediği gitar eserleri üzerine bir araştırma, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

2022

Ayten Türker, Heinrich Neuhaus, Josef Hofmann, Josef   Lhevinne, Karl Leimer-Walter Gieseking Ve Gyorgy Sandor’un Piyano Tekniği Ve Eğitimine Yaklaşimlari Ve Yaklaşimlarinin Karşilaştirilmasi, Piyano Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Bilge Çivril, Hatıra Ahmedli Cafer’in Sonat-613 Adlı Eserinin İncelenmesi, Piyanıo Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Elif Akar Kosman, Olıvıer Messıaen'ın "Kus Katalogu" Adlı Eserinin İncelenmesi, Piyano Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

2021

Ayça Yılmaz, Beethoven'ın Eroica Varyasyonları Op.35'in ve solo piyano varyasyonlarının incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Cem Babacan, Modest Petrovich Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı eserinin farklı edisyonlarının kıyaslanması ve incelemesi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Deniz Kuvandık, Johannes Brahms'ın eserlerinden örneklerle "piyano için 51 egzersiz" içerisindeki alıştırmaların incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Dorukhan Ersin, Ulvi Cemâl Erkin'in Duyuşlar ve Beş Damla eserlerinin iki gitar için transkripsiyonuna yönelik öneriler, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

İlter Vurucu, Franz liszt transandantal etütler'in incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Melis Soyarslan, Alexander Tekniği ve Taubman Yaklaşımı'nın incelenmesi,  Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Kaan Dursun, Turgay Erdener'in gitar müziğine katkıları, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Sedef Durmak, Modern müzikte genişletilmiş piyano teknikleri, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Soner Çiftçioğlu, Gitar eğitiminde birlikte çalma müfredatına katkı amaçlı yeni düzenleme önerileri, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2019

Alper Es, 20. yüzyıl klasik gitar müziğinde kullanılan efektler ve farklı çalım teknikleri, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Dengin Ceyhan, Edward Macdowell 2. piyano konçertosu üzerine bir inceleme, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Dilan Dereli, Claude Debussy'nin piyano yazısı içinde Estampes'ın önemi ve incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Fahrettin Onur Urganioğlu, Gitar çalışmada sorun oluşturan fiziksel etkenler üzerine bir araştırma, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Mehmet Şahin, Arkeolojik çağlarda Anadolu ve çevre kültürlerde Arp – Lir çalgılarının oluşum ve gelişim süreci, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Melis Pınar, Beethoven'ın Op. 57 "Appassionata" başlıklı piyano sonatına analitik bakış, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans tezi, 2019.

Orçun Terzioğlu, Joaquin Turina'nın gitar eserlerinin analizi ve icrası ile ilgili bir araştırma, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Sarper Dağtekin, 17-18. yüzyıl Fransız icra stili ve Robert de Visee örnekleminde klasik gitar ile uygulanması, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Tayfun İlhan, Ludwig van Beethoven'ın Beşinci Piyano Konçertosunun incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Zeynep Gürgey, Robert Schumann'ın Op.16 Kreisleriana eserinin analizi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Eren Süalp, Turgay Erdener'in klasik gitar için yazdığı "Loneliness by e. e. cummings" isimli eserinin icrasında tel tınlamalarının susturulması üzerine bir araştırma, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Erkan Mehmet Karagülle, Vihuela eserlerinin klasik gitarla çalınması üzerine bir araştırma, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Fırat Akarcalı, Piyano çalarken kullanılan tüm kasların ısıtılmasının anlık piyano performansına etkisinin incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Furkan Üçkaya, Müzik terapinin kekemelik tedavisindeki yeri , Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Melis Ertürk, Dimitri Şostakoviç'in op. 87 Prelüd ve Fügler eserine genel bakış ve dört fügün incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Mohammad Ranjbari, Federico Mompou'nun Suite Compostelana eserine ilişkin yeni bir edisyon önerisi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Vural Kahraman, Gitar lisans hazırlık sınıf müfredatında kullanılan etütlerin amacına ve içeriğine göre sınıflandırılması üzerine bir araştırma, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Evrim Turan, İgor Stravinski'nin Petruşka balesinin orkestra süiti ile solo piyano uyarlamasının karşılaştırması, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Tuğrul Adiloğlu, Sergei Rachmaninoff'un Op. 18 İkinci Piyano Konçertosu'nun incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2015

Begümhan Gençgönül, César Franck'ın "Prelüd, Koral ve Füg" eserinin incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Naka Niksiç, Franz Liszt'in I. piyano konçertosu'nun (Mi bemol majör) incelemesi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.