Heykel Anasanat Dalı Tezleri

2024

Erdem Ümit Asmaz, Sanatta Nesne Manipülasyonu ve Dilsel Etkileşimler, Heykel Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

Bilgehan Korkmaz, Transhümanizm İçerisinde Değişen Beden Fikri ve Sanatta Yeri, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.

2023

Akın Demiral, Queer ekoloji bağlamında; insan, doğa ve çağdaş sanat, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Derya Uzun, Sanatta travma ve beden, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Hacer Albayrak, Sanat deneyimi yoluyla fiziksel çevrenin algılanması, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Maze Sürer, Hiçlik Kavraminin Sanatta İmgesel İnşasi, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Metin Alper Kurt, Heykel Sanatında Gecekondu İmgesi Ve Hatırlama, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Serap Güzel, Sanatta ölüm olgusunun beden fragmanlarıyla ele alınışı, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

2022

Deniz Ceyhun Baykan, Beden ve Mekan Dikatekliğinde  Öznenin Yeri, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Ece Kibaroğlu İçden, Sanatta Beden İlişkisiyle İhtiyacın Dönüşümü, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Elif Tütem Aslan, Çağdaş Sanatta Maternal Alan, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Erinç Ulusoy, Video Enstalasyon: Mekan Ve Görüntü Yüzeyleri, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Safigül Kurtyiğit, Günümüz Sanatında Kent-Bellek İlişkisi, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Semiha Betül Yıldız, Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Travmanın Sanata Yansımaları, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Yasemin Tıgın, Eleştirel Bir İnşa İçin Heykel Sanatının Olanaklarını Araştırmak, Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

2021

Betül Ünlüçoban, Bellek metaforu ve dönüşen imgeler, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Candan Simay Gürsel, Video performans alanında bedenin kullanımı, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Ecevit Emre Ellialtıoğlu, Türkiye'de soylulaştırma sürecinde yıkılan belleğin sanat eseri üzerinden inşası, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Elvan Serin, Sanat yapma eyleminde tekrarlar, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Hazel Büşra Kılınç, Özne-arayüz ilişkisi dahilinde imgenin yeni durumu, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Leyla Elif Avşar, Yükselen teknoloji toplumu ve sanatta distopik etkiler, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Murat Atabek, İfade nesnesi, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Nurcan Kaya, Unutma ve hatırlama bağlamında çağdaş sanatta bellek içerikli yaklaşımlar, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Onur Sancu, Sanat nesnesi algısında yalınlık, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Zeki Zihni Kıvanç Yılmaz, Sanatsal yaklaşımlı nesne - algı üzerine uygulamalar, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Ziya Kazan, Kapı metaforu, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2020

Aysel Alver, Sanatta oyunsallık ve kurgu, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Mehmet Kemal İçden, Heykelde antropomorfik nesneler ve biçim araştırmaları, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Özgür Ballı, Günümüz sanatında dijitalleşme; Posthümanizm bağlamında sanat ve sanatçının yerini alan algoritma: Post-sanatçı, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

2019

Abdurrahman Coşkun, Mekanda optik etkiler, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Alper Aydın, Performans olarak beden ve doğa diyaloğu, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Alper Ünal, Alternatif alanlarda sanat: Sokak, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gamze Bozdemir, Performatif imalar ve beden, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gülşah Akdemir, Mimari unsurlardan sanatsal imgelere, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

İdil Tokdemir, Sanatta ölüm kavramının beden ve cinsellik üzerinden deneyimlenmesi, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Mert Barlas, Günümüz sanatında mikro-ütopik mekân uygulamaları, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Pelin Yıldız, Çocukluk çağında oyun, sanatta oyun, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Umut Reyhanlı, Sanatta bedensel ve zihinsel sınırlar: Uzuv-uzantı olarak sanat pratikleri, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Zeynep Üçöz, Sanatta biçim - temas ilişkisi, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Ali Şentürk, 80'ler sonrası Türkiye sanatında üretim pratiklerinin dönüşüm süreci, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Aslı Aslan, Sanatta mahremiyet, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Aydan Kılınç, Postfeminist sanatta cinsiyet statüsü, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Esra Koruç, Günümüz sanatında otobiyografik anlatılar, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Gamze Güleç, Sanatta doğal yapay ilişkisi ve yeniden üretim, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Hazal Ünsal, Etnografik Kültür Bağlamında Sanatta Yeni İfade Biçimleri, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Kübra Usta Asan, Toplumsal cinsiyet rolleri açısından "aile" ve günümüz sanatındaki yansımaları, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Mustafa Sevinç, Çağdaş sanatta varoluş durumu, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Mustafa Levent Yazıcı, Sanat eyleminde özne/bellek-nesne/mekan ilişkisi, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Segah Beste Öner, Sanat eseri olarak mekan; Sanatta alternatif barınak üretimleri, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Sevil Duman, Sanatta insan-mekan ilişkisinde nesneler ve olaylara dönük anların tespiti, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Sibel Boyacı, Sanatta kadının temsiliyeti ve göstergeler üzerinden yeni ifade olanaklarının araştırılması, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Sultan Burcu Demir Koyuncu, Bir bilgi nesnesi olarak sanat pratiğinin kültürel okumaları, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Tuğçe Bilgin, Bedenden nesneye, nesneden bedene (Transfer): Figür, fragman, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Zekiye Budak, Görüntü-mekan ilişkisinde imge, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Akın Demiral, Biyoiktidar bağlamında; Toplumsal cinsiyet, Queer Teori ve sanata yansımaları, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Emrah Ateşli, Günümüz heykel sanatında geleneksel malzeme ve yeni arayışlar, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Ezgi Ecem Okşin, Kültürel nesnenin coğrafi ilişkisinin sanat bağlamında irdelenişi, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Hilal Görmez, Yaşamda yerinden edilen nesnenin sanattaki yeni yeri, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Nuran Ermiş, Kadın imgesine bilim ile teknolojinin etkileri: Siborgfeminist sanat ve siberfeminist sanat, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Tayfun Çimen, Endüstriyel atıkların plastik çözümlemeleri, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Tuba Merdeşe, Yeni medya sanatında devingen imgeler: Video alanlar, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

2016

Beata Rostas, Sanatta günah ve arınma, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Emrah Lale, Günümüz sanatında nesnenin anlamı ve yeni anlatım olanakları, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Engin Sarı, Sanatta değişen mekan algısıyla beraber nesnenin yeni rolü, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Erdem Ümit Asmaz, Dilsel göstergelerin imgesel karşılıkları, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Okan Ercan, Değişen gerçeklik bağlamında günümüz sanatında nesne ve mekân sorgulamaları, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Oya Yerlikaya, Çok boyutlu bir olgu olarak yemek ve sanat ilişkisi, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Özgür Ballı, Dijital teknoloji olanaklarıyla sanatta grotesk bedenler ve tuhaflık, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Tolga Alper Gözelsoy, Deneyimlenen 'eski'nin somut birer dokunum yüzeylerine dönüştürülmesi, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

2015

Fırat Çağrı Kırmızıgül, Bir güncel sanat pratiği olarak ekolojik ve simgesel ifade biçimleri ışığında topografik değişimler, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Mehmet Kemal İçden, Günümüz sanatında otoportre, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Tansel Çeber, Sanatın deneyimlenme koşulları: Günümüzde katılımla tamamlanan sanat, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Tanzer Arığ, Günümüz sanatında boşluk ve yeni ifade olanakları, Heykel Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

2014

Yasemin Tıgın, Sanat-hayat bağlamında nesnelerin yeniden okunması, Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.