Mekanda optik etkiler

Yazar:Abdurrahman Coşkun
Danışman: Prof. Turhan Çetin

Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: "Mekânda Optik Etkiler" adlı raporda optik ve mekân konusu ele alınmıştır. Optik ve mekân kavramları tek tek ele alınarak geçmişten günümüze doğru araştırmalar yapılmıştır. Raporda iki konu üzerinde durulurken daha çok optik üzerine araştırmalar sürdürülmüştür. Araştırmalar sonucunda mekân ve optik kavramları arasında bir bağ kurulmuştur. Optik kavramı araştırılırken bilim alanındaki yansımalarına bakılmıştır. Optiğin bilimsel ve sanat alanındaki karşılaştırmaları yapılarak, bilim ve sanat arasındaki fark ortaya konmuştur. Optik, bilim alanında kendini gösterirken zaman içerisinde sanat alanına da dahil olduğu raporda belirtilmiştir. Mekân ve optik arasında bağ kurarken, mekân kavramının ne anlama geldiği diğer alanlarla nasıl bir iletişimi olduğu konuya dahil edilmiştir. Sanat alanında mekânın dönüşümü ve sanat eserinin sergilenmesi konusundaki değişimlere yer verilerek sanatçıların çalışmalarıyla konu desteklenmiştir. 1960'dan sonra sanat nesnesinin sergilenmesindeki optik değişimler günümüze kadar irdelenmiştir. Optik kavramı bilim alanındaki araştırmaları tamamlanıp, sanat alanına yansımaları ve günümüzdeki konumu üzerine örneklere yer verilmiştir. Optik Sanatın geçmiş yıllarda daha çok göz yanılsaması üzerine durulmuş, şu an ki konumu üzerine araştırmalar yapılmıştır. Optik ve mekân konusu ayrıntılı bir şekilde araştırılarak uygulamalar aşamasında kişisel çalışmalarla birlikte desteklenmiştir. Kişisel çalışmalarla birlikte mekân ve optik kavramları üzerinden çalışmalar üretilmiştir. Uygulamalar aşamasında araştırmalar ve çalışmalarla günümüze katkı sunulmuştur.