Grafik Anasanat Dalı Tezleri

2024

Zahide İdil Kanmaz, Dijital Dönüşüm Çağında Değişen Grafik Tasarım Süreci: Akıllı Saatler İçin Grafiksel Kullanıcı Arayüz Tasarımı, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

Emre oran, Üç Boyutlu Bilgisayar Oyunu Konsept Tasarımlarının Bir Oyun Motoruna Uyarlanması ve Bir Uygulama, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

Emine Jessıca Mckıe, Çoklu Ortam Teknolojilerinin Kullanıldığı Sergileme Tasarımlarının İncelenmesi ve Bir Uygulama, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

Onur Şahin Karakuş, Kuşatıcılık Kavramı Bağlamında Transmedya Hikaye Anlatıcılığı ve Bir Uygulama, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

Mahroo Naz Shahmardi, Mekan ve Sergileme İlişkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Kenan Kaplan, Çevirimiçi haberlerde kullanılan etkileşimli bilgilendirme tasarımlarının grafik tasarım ve işlev sorunları, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

Hatice Furunci, Grafik tasarımda postmodemist tipografinin yeri ve bir uygulama, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.

2023

Anıl Sarıkavak, Görsel iletişim tasarımında yeni nesil değişken font tasarımı ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Bayram Armutcı, İzometrik mobil oyunlarda modüler tasarım yöntemleri ve bir uygulama çalışması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Burcu Erbektaş Aslan, Afişlerde kültürel özelliklerin incelenmesi; Antalya Altın Portakal ile Cannes Film Festivali afişlerinin göstergebilimsel karşılaştırmalı çözümlemeleri ve kurumsal afiş uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Deniz Can Atal, Disney ve Miyazaki canlandırmalarında kullanılan korku göstergelerinin biçim ve içerik açısından incelenmesi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Eda Uzun, Görsel tasarımda pop sürrealizm etkisi ve pedodonti kliniği için örnek uygulamalar, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Erkan Özkarakaş, Kültürel miras öğesi olarak Karagöz'ün dijital oyun tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Kansu Özden, Tarihi alanlarda etkileşimli bilgilendirme tasarımı'nın kullanıcı deneyimine etkisi, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Murat Çalış, Hareketli çizgi roman tekniklerinin incelenmesi ve bir senaryo için uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 20023.

Uğurcan Çorbacı, Giyim sektörüne yönelik vitrin tasarımlarında resimleme biçemleri ve uygulamalar, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Ümit Hazal Yayalar, Video oyunlarda korku unsurunun kullanımı ve konsept tasarım çalışması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

2022

Ardahan Toruk, Unesco Dünya Mi̇rası Li̇stesi̇’nde Yer Alan Türki̇ye’deki̇ Seçi̇lmi̇ş Alanların Tanıtımı İçi̇n İllüstrati̇f  Bi̇r Mobi̇l Uygulama Arayüz Tasarımı, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Ayşegül Gürdal Pamukl, Doğa Tarihi Müzelerindeki Bilgilendirme Tasarimlarinin Grafik Tasarim Ve Bilimsel Resimleme Bağlaminda İncelenmesi, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Ayşegül Kuşçuoğlu, 6 yaş ve üzeri çocuk kitapları için sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde bir örnek uygulama, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Betül Alayyoub, Çocuk Hastanelerinde Hasta Deneyimini Geliştirmeye Yönelik Etkileşimli Tasarım Kullanımı: Çocuk Dostu Etkileşimli Bir Görsel Tasarım Önerisi, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Cansu Aslan, Edebiyat Metinlerinin Canlandirma Sinemasina Uyarlanmasi Ve Bir Uygulama Örneği, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Cansu Başdemir, Etkileşimli Dijital Enstalasyon Tasarimlari Ve Bir Uygulama, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Çağrı Kaş, Bilgisayar Oyunları Konsept Sanatında Kurgu Ve Grafik Tasarım; Bir Konsept Sanatı Kitabı Uygulaması, Grafik Anasanat Dalı  Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Çavlan Başarır, Stop Motıon Canlandırmada 3 Boyutlu Baskı Teknolojisi İle Karakter Tasarımı Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Deniz Güneş, Kitap kapağı tasarımlarında harfleme uygulamalarının okunurluk açısından incelenmesi, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Dilan Ekin, E-Kitaplarda Etki Ögesi Olarak Hareket Ve Bir Uygulama Önerisi, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Doğu Gündoğdu, Post-Dijital Çağda İşbirliğine Dayalı Baskı Stüdyosu Ve Melez Sanat Eseri Üretimi, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Efecan Sezer, Bir Hikâye Anlatım Dili Olarak Etkileşimli Grafik Roman, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Elvin Leblebici, 2 boyutlu vektörel animasyon programlarının hareketli grafik yöntemlerinde kullanımı ve bir uygulama, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Eray Özkan, Indie pop'a postmodern bir bakış açısı: Hareketli albüm kapağı ve bir uygulama çalışması / A postmodern point of view to indie pop, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

 Fatma Zehra Saran , Resimli Çocuk Kitaplarında Mekân Algısı Ve Bir Uygulama Çalışması, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022. 

Fatoş Çakıcıoğlu İlhan, Yaratıcı Kodlama Tekniğinin Oto Üretken Tasarımlarda Kullanılması Ve Bir Uygulama, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Gürsoy Şeref, Elektronik Kitaplarda Etkileşimli Resimleme Uygulamaları; Türk Söylencelerine Yönelik Bir Tasarım Önerisi, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Görkem Tılıç, Oyunlaştırma temelli mobil aplikasyonlar ve özel eğitim alanına yönelik bir uygulama, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Güliz Boyraz, Sosyal Sorumluluk Projelerinde Empati Kavrami Çerçevesinde Hareketli Afiş Tasarımı Serisi, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

 Gülseren Güngör, Okulöncesi Dönemi Resimli Çocuk Kitaplarında Mitolojik Öyküler Üzerinden Kavramların Anlatımı Ve Bir Resimli Kitap Tasarımı, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Melisa Latifaoğlu, ürdürülebilir Grafik Tasarımda Dijitalleşme Süreci: Elden Mobil Uygulaması Arayüz Tasarımı, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Mustafa Uygur Çevik, Video Oyun Tasarımında Değişen Paradigmalar Ve Bir Sanal Gerçeklik Uygulaması, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Nurullah Arı, Karma Gerçeklik İle Kültürel Afiş Tasarımları, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Orhun Türker, Müzelerde Artırılmış Gerçeklik: Nft Uygulamaları Bağlamında Artırılmış Gerçeklik Destekli Müze Uygulaması (Bolu Müzesi Örneği), Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Özgür Puluç, Bir Görsel Anlatı Yöntemi Olarak Çizgi Romanda Tasarım Sorunları Ve Bir Çizgi Roman Uygulaması, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Seçil Ermiş İpek, Geleneksel Gölge Oyununun Grafik Tasarım Açısından Çözümlenmesi Ve Gölge Oyunu Karakter Tasarımı, Grafik Anasanat Dalı  Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Sevim Karaalioğlu, Tarihi Betimgelerden Hareketle Geliştirilen Karakter Tasarımlarının İncelenmesi, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Yalçın Demirkıran, Yapısöküm Kuramı Bağlamında Yazar Olarak Grafik Tasarımcı Kimliği Ve Kitap Tasarımına Yansımaları, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

2021

Andaç Altak, Generatif sanat yöntemiyle video oyunları için karakter tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Betül Zelzele, Yayın (editoryal) illüstrasyonlarında gerçeküstü yaklaşımlar: Halikarnas Balıkçısı - Gülen Ada öyküsünün editoryal illüstrasyonu ve e-dergi sayfa tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Bilal Can Kocaman, Bilgisayar oyunu konsept tasarımı alanında özgünlüğün tartışılması ve alternatif konsept tasarım uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Cemile Kaplan, Okul öncesi çocuklara yönelik eğitsel animasyon filmlerinin incelenmesi: Güneş Sistemi konulu iki boyutlu animasyon uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Eda Erkan, Üç boyutlu animasyonun kullanım alanları ve bir tıbbi animasyon uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Esra Tuncalı, Türk kültüründe at kavramı ve imgesine dayalı holografik canlandırma uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Gizem Arslan, Dil deformasyonunun iletişime etkisi ve toplumsal bilinç kazandırmaya yönelik görsel çözüm önerileri, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Hilal Sansar, Mitolojik hikayelerin resimleme ile ilişkişi: Türk mitolojik hikayelerinin resimlenmesi ve taşınabilir ürünler üzerine grafik baskı uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Hüseyin Baran, Üç boyutlu konsept tasarım ve animasyonun sanal gerçeklik uzamındaki uygulama yöntemleri, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Hüseyin Mutlu, Çizgi dizilerde jeneriği tasarımı ve J.R.R Tolkien'in "Ham'li Çiftçi Giles" öyküsü için bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

İbrahim Halil Özkirişçi, Zaman ve algı bağlamında yeniden anlamlanan imge: Hareketli grafikler ve deneysel bir çalışma, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

İrem Haksever, Hareketli grafik tasarım uygulamalarında minimalist yaklaşımlar ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Kübra Canlı, Film jeneriklerinde illüstratif yaklaşımlar: Jean Luc Godard'ın "Çılgın Pierrot" filmi üzerine bir analiz ve uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Mesut Kebapçıoğlu, Polisiye dizi jeneriklerinde görsel tasarım sorunları ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Pelin Yıldız, Kolaj tekniğinin yoğrumsal bir dil olarak afiş tasarımında kullanımı ve uygulamalar, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Rasim Sarıkaya, Çizgi romanda anlatısal dönüşüm ve bir hareketli çizgi roman önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Sare Şeyma Ersöz, Sanatta protest tavrın gelişimi ve bir grafik tasarım uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Seher Tuzcu, Çocuk kitabı resimlemelerinde deneysel malzeme kullanımı: Okul öncesi çocuk şarkılarını içeren bir kitap resimlemesi ve tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Şevval Ay, Bilgilendirme ve yönlendirme tasarımı bağlamında otogar grafikleri ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2020

Aylin Güngör, Kültürel anlatılarda amazon kadını: Hareketli bir çizgi roman uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Ayşe Nur Toptaş, Görsel iletişim bağlamında sessiz grafik roman illüstrasyonları ve bir uygulama, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Barış Hasırcı, Çocuklara Yönelik Grafik Romanlarda Resimleme Ve Tasarım Bağlamında Bir Bilim Kurgu Grafik Roman Uygulaması, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Bayram Bozhüyük, Orta Çağ Avrupa el yazmalarındaki illüstrasyonların çizgi roman sanatına uyarlanması ve bir çizgi roman uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Buse Ergül Kargı, Hareketli grafiklerin oyun jeneriklerindeki yeri ve bir özgün oyun jeneriği uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Cumhur Coşkun, Sanat müzelerinde artırılmış gerçeklik uygulamaları; Hacettepe Sanat Müzesi için bir öneri, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Cansu Karaman Cengiz, Dezavantajlı Alanlarda Farkındalık Yaratıcı Bir Unsur Olarak Animasyonun Kullanımı Ve Bir Kısa Film Uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Damla Yalçın, İç Mekanda Marka İmajı Ve Ürün Sergileme Üzerine Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Gözde Çoban, Yirmi birinci yüzyılın yazı sanatında (kaligrafide) yeni yaklaşımlar ve uygulama çalışmaları, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Mehmet Maden, Tasarımcının kodlama deneyimi olarak macera video oyunu: Şahmaran kavram uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Mesut Tanrıkulu, Etkileşimli görsel öykülemelerin internet ortamında kullanımı ve bir uygulama örneği, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Özlem Aytekin, Kağıt kesme (Cut out) tekniğiyle çocuklara yönelik etkileşimli elektronik kitap tasarım, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Semih Oduncu, Grafik tasarımın sürdürülebilirlik içerisindeki rolü ve "BİOPOSTER" tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Süeda Şatır Toruk, Stop motion tekniği ile T.C. M.E.B. Halk Eğitim Merkezleri'nin tanıtımı, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Tuğçe Özsoy, Sürdürülebilir tasarımda ambalaj çözümlemeleri ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

2019

Ahmet Çağrı Çakın, 3 boyutlu animasyon yapımlarında anlatım unsuru olarak aydınlatma: Örnek bir çalışma, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Alper Raif İpek, Karma gerçeklikte çoklu mekan tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Can İnan Işık, Bilgisayar oyunlarının yapım sürecinde konsept tasarımı, üretilmesi ve uygulanması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Duygu Aktaş Durmuş, Etkileşimli infografik: Türkiye bağımsız sinema tarihi, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Elif Merve Çakır, Fantastik edebiyat resimlemeleri ve bir etkileşimli kitap uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Emel Cansu Büyükköse, Okul öncesi 3-6 yaş çocuklara yönelik özgün bir sessiz pop-up kitap uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ezgi Toraman Koray, Sanal ortamda özne olmak: 3 boyutlu animasyonla etkileşim arayışları, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Fatma Aydoğdu Torbacı, Ev kazaları konusunda okul öncesi dönemdeki çocukları eğitici ve yönlendirici bir hareketli grafik uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Fazlı Metehan Şirin, Resimli çocuk kitaplarında artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı ve bir resimli hikaye kitabı uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Mesut Usta, Yeraltı toplu taşıma sistemlerinde görsel iletişim; Ankara metrosu için bir tasarım önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Oğuz Balas, Uzamsal artırılmış gerçeklik tekniklerinin sergileme tasarımında kullanımı, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Oğuz Tunç, Sanat tarihinin yeniden yorumlanması yöntemiyle gerçeküstü bir oyun kavram tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Özgür Serdar Altunoğlu, Perspektif izdüşüm sistemlerine bilgisayar destekli çözümler ve 2.5 boyutlu animasyon uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Rukiye Derdiyok, Çizgi romanlarda kadın karakterlerin nesneleştirilmesi üzerine karşılaştırmalı bir inceleme ve bir çizgi roman uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Sadi Kerim Dündar, Algoritmik biyomimikri yöntemi ile dijital tasarım, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Semra Çam, Müzik videolarında üç boyutlu görsel efekt kullanımı ve bir müzik video uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Tolga İsmail Tuzcu, Kullanıcı deneyiminin arayüz tasarımına etkisi ve bir uygulama önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Tuğrul Öztan, Bilim kurgu filmlerin açılış jeneriklerinde hareketli grafik kullanımı ve bir uygulama önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Akram Kazemıpour Khabbazı, Tebriz Gök Camii'ni tanıtıcı afiş uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Amır Hosseın Asgarı Oskoueı, Etkileşimli film afişleri ve uygulamalar, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans, 2018.

Begüm Eken, Teknoloji ile birlikte dönüşen afişin incelenmesi ve kamusal ekranlarda etkileşimli afiş uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Çilem Karaçeper, Grafik romanda özgünlük ve etkileşimli bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Elvan Kanmaz, Fantastik animasyon sinemasında "Matte painting" tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Eren Özgül, Projeksiyon haritalama teknikleri, alanlarının incelenmesi ve bir uygulama çalışması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Gürkan Akbaş, Çağdaş tasarımda sayısal kaligrafi ve deneysel uygulama çalışmaları, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Maryam Monırıfar, Görsel iletişim ortamlarında iki dilli tipografik sorunları ve uygulama çalışmaları, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Melahat Güler Canik, Müzelerde tarihi eserlerin tanıtım sorunları; Gordion müzesi için grafik tasarımı uygulamaları, Grafik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Ozan Akdoğan, Film jenerik tasarımının teknolojiyle birlikte tarihsel gelişimi ve bir jenerik uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Özge Hazal Çalışkan, Eleştirel resimleme örneklerinin göstergebilimsel açıdan incelenmesi ve uygulamalar, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Seda Nur Atasoy, Afiş tasarımlarında artırılmış gerçeklik uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Semih Delil, 6-8 yaş çocuklarda renk görme eksikliği tanısına yönelik etkileşimli masal tasarım ve uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Serhat Karademir, Grafik tasarımında yeni iletişim kanalları olarak sosyal medya: Kurumsal tasarım önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Sinan Sayın, Hareketli bilgilendirme tasarımı ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Şadi Karaşahinoğlu, Çocuklara yönelik tablet uygulamalarında tasarım yaklaşımları ve bir mobil uygulama denemesi, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Şebnem Yeşilyurt, Tiyatro afişlerinin göstergebilimsel açıdan incelenmesi ve oyun atölyesi tiyatrosu için afiş tasarımları, Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Tolga Metin, Somut tasarım kapsamında etkileşimli grafik arayüz tasarımı ve bir proje önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Turgut Efe Varol, İlaç ambalajı tasarımlarında karşılaşılan özgünlük sorunları ve uygulama çalışmaları, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Vedat Güntay, Hareketli görüntü tasarımının değişen yüzü: Dijital görsel efekt uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Zeynep Pehlivan Baskın, Video haritalama tekniğinin etkinliklerde kullanımı ve uygulama çalışması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

2017

Doğu Gündoğdu, Sanat objesi olarak kitap ve alternatif fotoğrafçılık teknikleri kullanılarak sanatçı kitabı tasarlanması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Emine Jessica Mckie Şahin, Grafik tasarım ilkeleri doğrultusunda Ankara kenti için bir marka kent tasarımı önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Güliz Boyraz, Kinetik tipografi uygulamalarının üretim sorunları ve deneysel çalışmalar: Yeşilçam diyaloglarının tipografik temelde canlandırma yöntemiyle hareketlendirilmesi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Hüseyin Baran, Bilgisayar teknolojileri ve tasarım yazılımlarındaki gelişmelerin görsel ı̇letişim tasarımı alanına etkileri, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Mehmet Süleyman Sağlam, Türk illüstrasyonuna minyatür'ün etkisi ve çağdaş bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Merve Karatay, Sanat akımlarının moda markalarına etkileri ve bir moda haftası tanıtımı için uygulama çalışmaları, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Mına Mohajjel Shoja, Çikolata ve gıda ambalajı tasarımında resimlemenin etkileri, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Özgür Alican, Artırılmış gerçeklik ile bir mobil uygulama: Anadolu Medeniyetleri Müzesi örneği Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Serap Keskin, Sağlık sektöründe kullanılan bilgilendirme grafiklerinin görsel göstergebilim açısından incelenmesi ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Serpil Güvendi Kaptan, İletinin görsel tasarımlara dönüştürülmesinde göstergebilimsel düşünme süreçleri ve CSO için afiş uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Tuğba Dilek Kayabaş, Taşınmaz kültür varlıklarını tanıtıcı bilgilendirme grafiklerinde karşılaşılan tasarım sorunları ve Safranbolu için uygulamalar, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Vahid Danesh, Reklam fotoğrafçılığında bilgisayar destekli imaj tasarımı, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Yusuf Gençer, Tabletler üzerinde çalışan okul öncesi eğitim uygulamalarında grafik tasarım problemleri ve bir uygulama önerisi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Ahmet Eren Yiğitgüden, Kurumsal kimlik tasarımında ilkeler, öğeler ve sorunlar başlıklı bir kitap uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Banu Özge Demirbaş, Deneysel tipografinin artırılmış gerçekliğe uygulanması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Burak Kaleli, Fantastik romanlarda ''anti-kahraman'' karakterlerin incelenmesi ve J.R.R. Tolkien'in ''Silmarillion eseri için tanıtım çalışması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Deniz Kürşad, Yeniden işlevlendirilen kamusal bir mekânın markalaşma süreci ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Deniz Yeşim Taluğ, Sosyal sorumluluk projesi olarak elektronik ortamda katılımcı, etkileşimli medya, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Erol Çitci, Görme engellilere yönelik kitaplarda Braille Renk Kodlamasından yararlanılması ve örnek uygulamalar, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Fatih Kurtcu, Üç boyutlu (3B) kinetik tipografi ve bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

İbrahim Halil Özkirişçi, Tiyatro afişlerinin grafik tasarımda görsel algı açısından incelenmesi ve hareketli afiş uygulamaları, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Murat Çalış, Bilgisayar oyunlarında yer alan tarihi-kültürel ögelerin incelenmesi ve bir uygulama çalışması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Murat Ertürk, Mobil araçlara yönelik dijital yayın tasarımı ve Sakarya Üniversitesi için bir uygulama, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Serkan Vural, Bilgi grafiği tasarımında etkileşimli model uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Seza Soyluçiçek, Konsol oyunlarında arayüz geliştirme süreçleri ve bir oyun uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Uğurcan Çorbacı, Grafik tasarım ürünü olarak moda portfolyosu ve bir modaportfolyosu şablonu, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Ümit Hazal Yayalar, Masaüstü fantastik rol yapma oyunlarında illüstrasyon kullanımı ve bir uygulama çalışması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

2015

Banu Bulduk, Seçilmiş Türk efsanelerinden etkileşimli bir elektronik kitap uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Cansu Başdemir, Grafik tasarımda ekolojik yaklaşımlar ve ekolojik ürün ambalajı, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Çağatay Alpay, Uzamsal artırılmış gerçeklik yerleştirmesi ve bir video projeksiyon eşlemesi, Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Mustafa Uygur Çevik, Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarında mekân tasarımı ve uygulama sorunları, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Neshat Farrokhi, Eğitim amaçlı e-kitaplarda tasarım sorunları: Türkçe öğrenimi için bir e-kitap uygulaması, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Nurullah Arı, Sinematografik anlatımda stop motion canlandırmanın bir tekniği "Pixilation" ile uygulama projesi, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.