İletinin görsel tasarımlara dönüştürülmesinde göstergebilimsel düşünme süreçleri ve CSO için afiş uygulamaları

Yazar:Serpil Güvendi Kaptan
Danışman: Yrd. Doç. Zülfükar Sayın

Grafik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Tez özeti: Göstergebilim, başta yazın (edebiyat) olmak üzere, uygulandığı alanlarda farklı bakış açıları kazandıran ve sağladığı yöntemlerle grafik tasarım/görsel iletişim tasarımı alanına giren uygulamaların sorunlarını belirlemede ve tasarım geliştirme süreçlerinde de yararlanılan çok önemli bir bilim alanıdır. İletileri yorumlayış biçemleri bulundukları yerlere ve kültürel özelliklere göre farklılıklar göstermektedir. Grafik tasarım, amaçlanan iletilerin görselleştirilerek hedeflenen kitleye aktarılması ve bu iletim sürecinin tasarlanmasıyla ilgili oldukça güncel ve bu önemini gün geçtikçe arttıracağından kuşku duyulmayan bir görsel iletişim alanıdır. Bu tezde iletilerin/anlamların, onları yansıtan göstergelerle birbirlerine eklenerek ya da çözümlenerek nasıl üretildiği ve hedef kitleye aktarılma biçemleri; sorunlarının ve çözüm yollarının, nitelikli gösterge geliştirme ilkeleri ve süreçlerinin neler olduğu ya da olabileceği çeşitli yönleriyle tartışılmıştır. Bu çalışmanın 1.Bölümünde; iletinin görsel tasarımlara dönüştürülmesinde izlenilen göstergebilimsel düşünme süreçleri ve uygulamalar çerçevesinde tanımlar yapılmış; bu bağlamda konunun önemi tartışılmış ve tarihi gelişim sürecine yer verilmiştir. 2.Bölümde; grafik tasarım bağlamında iletinin görsel tasarımlara dönüştürülmesi süreçleri ele alınmış, 3.Bölümde; göstergebilimsel düşünme süreçlerine yer verilmiştir. 4.Bölümde göstergebilimsel yaklaşımlarla örnek incelemeleri yapılmış olan çalışmanın 5.Bölümüde; uygulama çalışmaları olarak gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası etkinliklerini tanıtıcı afiş tasarımları, tasarım süreçleri ve açıklamalarıyla irdelenerek verilmiştir.