Seramik Anasanat Dalı Tezleri

2024

Kemal Savcı Fidan, Dijital Uygulamalarda Kullanılan Piksel Tekniğinin Seramik Sanatına Yansıması, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Anıl Dinçadam, İmgeleşen Öğe Kehtiyarın Sanatsal Yorumu, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Aytuna Cora, Bir Nesne Olmanın Ötesinde Sanat Eseri, Seramik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi

Fazilet Aşçı, Kimlik ve ''Ben'' İkiliğinin Sanat Pratikleri İle Çözümlenmesi, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Nur Gürdal, Çöpün Neliği Üzerine: Gerçeklikten Metafora Sanatsal Çözümlemeler, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Canan Kilit, Anaerkil toplum düzeni ve seramik sanatına yansımaları Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi.

2023

Ahmet Anıl Zorlu, Avanos yöresi kil yataklarının araştırılması ve astar uygulamaları, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Aylin Alkan, Gösterişçi tüketimin sanatsal ifadesi, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Elif Akca, Entropi kavramını yapıbozum sanat yaklaşımı üzerinden incelenmesi, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Esra Polat, Gündelik yaşamda zaman algısı ve nesneleşen özne, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Fatma Palta, İznik kültürü çini geleneği ve güncel uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Havva Eker Aktaş, Çağdaş seramik sanatında seyir nesnesi olarak kadın, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

İhsan Berke Saraçoğlu, Sanat nesnesi- mekân ilişkisinde yeni medya sanatının yeri, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

İmre Deniz Işıktaş, Yaratım sürecinde bellekten imgeye bireysel anlatı, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Kayahan Dönmez, Terra sigillata ve tiffany vitray teknikleri ile doğayı dönüştürme, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Nagihan Gümüş Akman, Sanatsal üretme pratiği olarak metinlerarasılık bağlamında yeniden üretim, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Züleyha Yılmaz Sir, Soda pişiriminde renkli astar araştırmaları ve özgün uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

2022

Anita Kocsmar, Işik Geçirgen Porselen Araştirmasi Ve Aydinlatma Tasariminda  Kullanimi, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Arzu Kantemir, Organik Malzeme Kullanimi İle Özgün Seramik Formlar, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Aysu Kılıç, Seramik Uygulamalar Özelinde Sanat Ve Terapi, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Melek Tuncel, Çağdaş Yorumlarla Hitit Gaga Ağızlı Testiler, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Atılay Çınar, Seramik Kuş Figürlerinde Bakır Matı Uygulamaları, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Emin Köseoğlu, Sanat Pratiklerinde Politik Bir Nesne Olarak Beden ve İktidar, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Karcan Akmansoluk, Göstergebilim Bağlamında Sanatta Rüya Ve Bilinç Dışı, Seramik Anasanat Dalı  Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Meriç Kurt, İnsan-Hayvan İkiliğinde Tahakküm İlişkisi Ve Sanattaki Görünürlüğü, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Mina Khojasteh Ghamari, Çağdaş Seramik Sanatında Hayal Ürünü Yaratıkların Yorumları, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Yasemin Bol, Seramikte Hareket Kavramı ve Üç Boyutlu Zoetrope Uygulaması, Seramik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

2021

Gamze Bilmez, Ben' ve mekânsız 'öteki-ben' çatışmasında ortaya çıkan sanatsal gel-gitler, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Gürcü Gül, Zoetrope algısının seramik form ve yüzeylerde yorumlanması, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Hale Yeşilyurt, Seramik formlarda nokta ve çizgi ile kişisel uygulamalar, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

İpek Yağuş, Kadın bedeninin mekân olarak seramik malzemeyle yorumlanması, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Lütfullah Genç, Kişisel bellekten imgelerin sanat nesnesine dönüşümü, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Melih Karakurt, Marionette kukla tekniği ile seramik uygulamalar ve bir stop motion örneklemi, Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Metehan Törer, Sanatta cinsiyet ve kimlik tartışmasında akışkanlık arayışı, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Murat Paralı, Anime karakterlerinin seramik bünyelerde yorumlanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Nilüfer Nazende Özkanlı, Seramik sanat formunda geçirgenlik kavramı, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Melike Nükte, Çağdaş sanatta gündelik yaşam ve birey idealinin eleştirisi, Seramik Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Saadet Pınar İçemer, Mimarlık-seramik ilişkisi özelinde oluşturulan modüler seramik güneş kırıcılar,  Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Seda Özcan Özden, Sanatta öznenin otobiyografik inşası: Çocukluk odağı, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Sevda Bayaner, Benlik kavramının oluşumunun soyut seramik formlarda yorumlanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Seyfullah Büyükçapar, Çömlekçi çarkında üretilen çağdaş hediyelik eşya tasarımına ilişkin özgün uygulamalar, Seramik Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Şükran Azak, Görsel sanatlarda kadın ve doğa ilişkisinde bütünlük arayışı, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Uluçhan Dağ, İnançlardaki cehennem tasvirlerinin sanatta duyguların ifadesi olarak yorumlanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Vafa Afshar, Barış kavramının sanatsal uygulamalarda kurgulanması, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Yasemin Gül, Anadolu'da kullanılan ağırşaklar ve çağdaş seramik sanatında yorumları, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

2020

Begümhan Kes, Aleksandr Nikolayeviç Skriabin Op. 8 ve Op. 42 etütler üzerine doku analizi, Piyano Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Burçin Kaya, Diyalektik bağlamda çanak formundan sanat formuna, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Buse Çalpan, Gölgenin sanatsal çalışmalar üzerinden araştırılması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Ceren Atay Yolal, Dantel öğesinin özgün seramik yüzeylere yansıması, Seramik Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlik, 2020.

Doruk Görkem Tokur, Ludwig Van Beethoven'ın Op.110, No.31 Piyano Sonatı'nın form, armoni ve piyanistik açıdan incelenmesi, Piyano Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Esin Aykanat Avcı, Doğayla etkileşim üzerine sanatsal yorumlamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Maged Mohamed Zaky Hassan, Vitrifiye ürünlerinin yüzeylerinde sanatsal çalışmalar, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Mehmet Çelik, At figürü üzerine artistik uygulamalar, Seramik Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Mürşide Zerrin Yavuz, 1968'den günümüze TRT programları içinde plastik sanatlar konusunun ele alınışı ve günümüzden bir örnek belgesel uygulama, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

İlayda Ar, Kusursuzluk eğiliminin soyut seramik formlarla sorgulanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Onur İzci, Resimde ifadeye yansıyan gizli erotizm, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Özkan Bal, Atık porselen malzeme ile enstalasyon uygulamalarında Tiffany vitray tekniği, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

Sadık Ramazan Yılmaz, Evsel atık nesnelerin sanat objelerine dönüşümü, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Seda Yıldızkan, Çizgi roman ve karikatür sahnelerinin seramik uygulamaları, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Şule Altay, Seramik sanatında kişisel yaratım sürecine metodolojik bir yaklaşım, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik tezi, 2020.

Yiğithan Dumlu, Hayat ağacı sembolünün seramik form ve yüzeylerde yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

2019

Atila Çakır, Endüstriyel tasarım bağlamında seramik kuş figürleri, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ayla Birinci, Cam füzyon şekillendirme tekniği ve kişisel uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Bağdagül Demirtürk, Pas lekelerinin seramik form ve yüzeylerde somutlaştırılması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Berfu Ceren Değirmenci, Mitoloji ve Anadolu söylencelerinin özgün seramik form ve yüzeylere yansıması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ceren Genç, Fraktal geometri ile sanatsal pratikler, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Denis Dilara Kesimli Aytepe, Sembolik illüstrasyonların seramik yüzeylerde dekor unsuru olarak kullanılması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Deniz Hasan, Yuva kavramının seramik form ve yüzeylere yansıması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Dilara Halıcı, Yaratım sürecinde hikayelerden seramik formuna, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Duygu Kornoşor Çınar, Seramik uygulamalarla tüketim kültürünün eleştirisi, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Elif Odabaş, Zıtlık kavramının dalga oluşumlarıyla sanatsal olarak yorumlanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Esma Aydın, Modüler seramı̇k bı̇rı̇mlerle mı̇nı̇malı̇st yaklaşımlar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Esma Burcu Havası, Kentsel mekanda ayrışmanın gündelik hayata ve kişisel sanat pratiğine etkisi, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Esra Çetin, Kimlik ve hafızanın sanat nesnesi üretimine etkisi, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ezgi Şendal, Kent ve arazi olgusunun çağdaş seramik formlarda yansımaları, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Fatih Koyun, Günümüz toplumsal hareketlerinin özgün seramik form ve yüzeylere yansıması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gamze Boz Sülüşoğlu, Seramik sanatında bilinçdışı anlatım, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Gülşah Saylak, Kedi ve insan benzeşmesinin özgün seramik form ve yüzeylere yansıması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Hasan Numan Suçağlar, Varoş kavramının kent kültürü çerçevesinde sanatsal uygulamalarla kurgulanması, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Hayri Mehmet Aytepe, Yaratıcı edimle seramik sanatında nesnelerin başkalaşımı, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Hilal Küçük, Plastik sanatlarda temel yeryüzü şekillerinin kullanımı ve seramik sanatında yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans tezi, 2019.

Işıl Tüfekci Ardıç, Sanatta kendilik ve kişisel tarihin anlatımı kapsamında öznel uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Koza Kurt Kırtay, Anadolu Selçuklu çinilerindeki kanatlı figür betimlemelerinin seramik form ve yüzeylerde yorumları, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Mehmet Eren Eskikan, Öznel seramik-heykel figürlerin, kent bağlamında nesne-mekan ilişkileri, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Mehtap Morkoç, Sanat deneyiminde eser aracılığıyla sanatçı-izleyici yapılanışı: Mekansal eskizler, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Melike Şerbet, Mimari karakterli inşai seramik çalışmalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Metin Ertürk, Terra sigillata ile çağdaş seramik uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Miray Ünal Ünlükara, Kinetik seramik form ve mekan, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Müzeyyen Türkcan, özgün seramik formlarda ajur tekniği uygulamaları, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Nazlı Koç, Sanatta biçimsel bağlamda boşluğun varlığı ve özgün uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Niyazi Değirmenci, Ekolojik düşünce üzerinden Whitehead'in süreç kavramının sanatsal pratiklerle ilişkilendirilmesi, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Oğuz Bozdemir, Orta Asya şaman ritüelleri sembol ve objelerinin seramik formlarda yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Özgün Güneş Yılmaz, İslam öncesi Türklerde kullanılan astral simgelerin çağdaş seramik sanatında yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Özlem Elif Aras, Mekan ve harabe ilişkisi, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Resul Güney, Pate de verre tekniği ile form uygulamaları, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Reyhan Artaç, Gölge oyunu ve kuklaların seramik formlarda yansımaları, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Servet Pişken, Yansıma kavramı üzerinden imgenin oluşumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Sevgi Kilinç, Ahlat mezar taşlarındaki kandil kavramının çağdaş seramik formlarda yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Plastik dilde toplumsal farkındalık için bir söylem sahası: Ekososyalizm, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Tuğba Özkan, Seramik sanatında kadın figürü bağlamında özgün uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Umut Kambak, Kent ve aidiyet üzerine sanat pratikleri, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ülkü Bursa, Hat sanatının seramik form ve yüzeylerdeki çağdaş yorumu ve kişisel uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Arzu Karcı, Türk çini motiflerinin çağdaş resme uyarlanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Asmahazı Osmera,  Geleneksel Malezya Batik Sarong motiflerinden seramik sofra ürünlerinde kullanımı ve uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Aylin Yılmaz, Fraktal seramik yorumlamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Caner Yedikardeş, Plastik sanatlar özelinde beynin işleyişi üzerine figüratif çözümlemeler, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Ergün Arda, Cam tornası ve çömlekçi çarkı ile artistik cam uygulamaları, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Gözde Akdemir, Bir biçimlenme sistemi olarak sosyal medya: Seramik eserlerde kişisel yorumlar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Halil Fazıl Ercan, Malatya ve Elazığ yöresi tarım ve dokumacılık kültürüne ait etnografik nesnelerin çağdaş seramik sanatında yorumlamaları, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Hasan Basri İnan, Seramik form ve yüzeylerde resimsel anlatımlar ve imgeler, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Kübra Aydın, Toplamalı sırların seramik form ve yüzeylere uygulanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Mohd Yahya Bın Daud Daud, Seramik sanatı'nda deniz dalgalarının stilizasyonu ve karakterlerin yansıtılması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Pınar Baklan Önal, Sanatta malzemenin yaratım sürecindeki rolü ve seramik sanatında esere özel bünye kullanımı, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Rıza Tan Buğra Özer, Truva efsanesindeki mitolojik figürlerin seramik hayvan formları ile gerçeküstü anlatımı, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Sema Çetinkaya, Doğadaki jeolojik oluşumların dokusal özelliklerinin seramik form ve yüzeylerde yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Şerife Barıç, Fragmanlaşan kadın bedeni ve seramik uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Ehteram Mohammadi Masiha, Sosyal gerçekliklerin seramik form ve yüzeylerde figuratif yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Gizem Yükseler, Kitle kültürü göstergeleri üzerinden seramik sanatında yapıbozumcu anlatı, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Hatice Aybike Karakurt, Günümüz sanatı pratiklerinde mekan üzerine bir uygulama, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Nagihan Gümüş Akman, Pirinç kabuğu külünün sinter kuvars olarak bünyelerde kullanılma olanaklarının araştırılması ve özgün form uygulamalarındaki etkileri, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Nesrin Ölçer, Özgün biçimlemelerle seramik formlarda kadın imgesi, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Sanver Özgüven, Seramik sanatında dijital uygulamalar, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Sevil Seda Arapkirli, Seramik form ve yüzeylerde ütopik distopik arayışlar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Aytuna Cora, Sanatsal üretim biçimlerinde ben çıkışlı anlatı, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Gökçe Uysal, Mevlevilik geleneğindeki Sema töreni hareketlerinin seramik formlara yansıması, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

İmre Deniz Işıktaş, Özgün seramik formlarda ritmik yapılanmalar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Mutlu Köpüklü, Hitit iğ biçimli testi formlarının çağdaş yorumları, Seramik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

2015

Ayla Birinci, Kapadokya bölgesi kiliselerindeki fresklerin seramik yüzeylerde yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Aynaz Radgohar, Seramik yüzeylerde yazı ve Farsça karakterler ile artistik arayışlar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Eda Akay, Kahve falının popüler kültür bağlantıları kullanılarak seramik yüzeylerde yorumlanması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Fevzi Ediz Berberoğlu, Seramik form ve yüzeylerde organik doku araştırmaları, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Mahdiye Mahdizad Tekiyeh, Seramik yüzeylerde fırça ile dekor, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Nermin Özçelik, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul 4.sınıf görsel sanatlar ders programına kilden uygulamalarla katkılar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Oğuz Bozdemir, Boynuzlu hayvan figürlerinin seramik formlarda yorumu, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Saadet Pınar İçemer, İç mekan tasarımında modüler seramik separasyonlar, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

2014

Caner Yedikardeş, Kilden yapılan uygulamalar yoluyla 7-10 yaş aralığındaki down sendromlu çocuklara beceri kazandırılması, Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.