Pas lekelerinin seramik form ve yüzeylerde somutlaştırılması

Yazar:Bağdagül Demirtürk
Danışman: Doç. Ufuk Tolga Savaş

Seramik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi

Tez Özeti: 20. yüzyılın sanat alanlarında önem kazanan bireyselleşmeyle birlikte geleneksel ifade biçimlerinin yerini, yenilikçi ve özgün sanatsal arayışlar almaya başlamıştır. Kendi döneminin dünya görüşüyle biçimlenen sanatsal anlatımın gerçekleşmesinde, her sanat kendi anlatım dilini, kendine özgü araçlarıyla kurmuştur, Sentetik Kübizm'den günümüz resim sanatına uzanan süreçte, geleneksel resim malzemesi olan boyanın dışında; malzemenin çeşitlilik gösterdiği görülmüştür. Bu ifade biçimi, aykırı malzeme kullanımıyla sanata farklı bakış açısı getirmiş ve yeni bir anlatım dili oluşturmuştur Bu çalışmanın başlangıç aşamasında, alternatif bir malzeme olan paslanmış metalin yüzey üzerindeki iz etkisini anlamaya yönelik araştırma ve deneylerle, iz ve metal bağlamı üzerine resimsel ve estetik çözümlemeler yapılarak, Metalin zaman içerisinde göstermiş olduğu değişiminin; eskime, yaşlanma, yok olma, tükeniş, çürüme, bozulma, süreç gibi kavramların karşılığı olarak benimsenmiş. Yalnız resim alanına has bir özellik olan iki boyutlu yüzeyde yaratılan eserlerden yola çıkarak seramik formlarda reaksiyonun sunduğu lekelerin üç boyuta aktarılmaya çalışılmasını konu edinmiştir. Bu düşünce özgün seramik formlarda uygulamayı amaçlamıştır. Çalışmanın ilk bölümünde resim sanatında karışık malzeme sonucu alternatif boya yerine kullanılan pas ve paslanma süreci, malzeme ile çalışan sanatçılardan örnekler, malzemenin sanata olan etkisi, anlatılmaya çalışılmış. Çalışmanın son bölümünde ise, pas lekelerinden yola çıkılarak ve estetik kaygılar güdülerek, temel amaç olan etkileşim ve yaratım sürecinin seramik formlarda uygulanması hedeflenmiştir.