Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Candan TERVİEL (Enstitü Müdürü) 

Prof. Dr. Ayten KAPLAN (Enstitü Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Seza SOYLUÇİÇEK VURGUN (Enstitü Müdür Yardımcısı) 

Prof. Nadire Şule ATILGAN (Grafik Anasanat Dalı Başkanı) 

Prof. Turhan ÇETİN (Heykel Anasanat Dalı Başkanı) 

Prof. Halil Levent KUTERDEM (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Cenk GÜRAY (Müzik Teorileri Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ayten KAPLAN (Müzikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Halide Hande Dalkılıç ÖZKOÇAK (Piyano Anasanat Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. Onur ÖZMEN (Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı)

Prof. Evren BİLGENOĞLU (Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Yiğit Hayati ERBİL (Geleneksel Türk Müzikleri Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Hüsnü DOKAK (Resim Anasanat Dalı Başkanı) 

Doç. Hikmet Mutlu YAĞCI (Seramik Anasanat Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Tolga YÜKSEL (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

San. Öğr. El. Özlem MERT (Bale Anasanat Dalı Başkanı) 

San. Öğr. El. Aylin İPLİKÇİOĞLU (Opera Anasanat Dalı Başkanı)