İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Tezleri

2024

Zeynel Dündar, Mekânda Olay ve Zamanın İnşası: Minyatürler ve Yapılı Çevre, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Vildan Dündar Türkkan, 1990 Sonrası Türk Sineması: Toplumsal Cinsiyet ve İç Mekan Üzerine Bir Analiz, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Ece Esen, İç Mimarlık Eğitiminde Sunum Teknikleri Dersine Analitik Bir Yaklaşım: Boyutsal Denemeler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Tezi

Zehra Salur, Barınma Amaçlı Mobil Mekanlarda Enerji Etkin Aydınlatma Sistemleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Selva Başçı, Edebiyat ve Sinemada Kurgusal Mekan Üretiminin Yaratıcılığa Etkisine Yönelik Bir Yöntem Önerisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Anabilim Dalı Yüksek Doktora Tezi.

Mustafa Şahin, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Eğitiminde Desen Dersinin Yeri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Mahroo Naz Shahmardi, Mekan ve Sergileme İlişkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Bahar Dingin, Kültürler Arası Proksemik Değişimlerin Sinema Mekanları Üzerinden İrdelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

2023

Buşra Gürdağ, Mekânın deneyimsel temsili: Venedik Bienali 12. Uluslararası Mimarlık Sergisi örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2023.

Esra Orhan Yilmaz, Ekran Ve Kullanici Arasinda Bir Ara Kesit: Ev, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2023.

Fulya Ertuğ, UNESCO yaratıcı kentler kapsamında erişilebilirlik ve Ankara için mekansal öneriler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2023.

Gülhan Sezgin Balcı, Dolaşım mekanları ile ziyaretçiler arasındaki etkileşimin mekansal dizim yöntemiyle atakule alışveriş merkezi bağlamında analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Hatice Tuğba Yılmaz, Sıhhi sınırlılıklar çerçevesinde iç mekânın biçimlenişi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Hilal Nur Temel, Yapı biyolojisi kapsamında enerji etkin iç mekan tasarımı: YBE Kadıovacık biyo evi örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

İmran Kavaz Altun, Kamusal iç mekanda aktif yaşlı bireylerin sosyalleşmesini destekleyecek mekan tasarım parametreleri: AVM örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2023.

Kübra Ertürk, İtalya ve Türkiye üzerinden müzelerin gelişiminin izini sürmek, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Melike Bakı,İç Mekan Tasarımında Kullanılan Malzemelerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerine Yapılmış Çalışmaların Sistematik İncelemesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Meryem Akça, Psikiyatri hastanelerinde iyileştiren mekan yaklaşımının incelenmesi, / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Narin Faravar, İç mimarlık tasarım sürecine hesaplamalı tasarımın etkisi: Üretken, parametrik, performansa dayalı ve algoritmik tasarım yöntemleri açısından, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilim Dalı Doktora Tezi, 2023.

Pelin Nane, İç mekânın Çağdaş Türk Edebiyatı'nda metinler/mekanlar arası anlamı ve temsili, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2023.

Sibel Danışman, Kültür yapılarında biçim ve mekân analizi: CSO Ada,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Zehra Taştan, İç mekan tasarımı yapı elemanlarında biyomimikri kavramının incelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

2022

Beyza Nur Özdeniz, Üniversite Kampüslerindeki Yeme-İçme Mekânlarının İşlevsel Tasarım Gereksinimleri Üzerine Bir Araştırma, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Cannur Arslan, Mekan Ve Fotoğraf İlişkisine Tasarım Süreci Bağlamında Bir Yaklaşım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Deniz Kanlı, Davranış Değişimi Ve Tasarım İlişkisi Kapsamında Kasıtlı Tasarım Yönteminin Proje Üretim Süreçleri Üzerindeki Katkılarının Değerlendirilmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Ebrar Kuruçay Gök, Beden Ve Mekân Diyalektiği Bağlamında Bauhaus Düşüncesi: Tasarım Eğitimi Üzerinden Mekân Tanımları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Ekin Bayrak, Yapay Zeka Ve Mekan Tasarımı Etkileşiminin Günümüz Tasarım Eğitiminde Değerlendirilmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Gizem Büke Öztürk, Endüstri Yapilarinin Yeniden İşlevlendirme Sürecinde İç Mekan Analizi: Mudanya Gar Binasi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2022.

Güncel Deniz Baltaci, Restoran Ve Kafe İç Mekân Tasarimlarinda Sosyal Medyanin Etkisinin Belirlenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Hatice Hande Aydoğan, Çocuk Müzelerinde Algi Faktörüne Bağli Sergileme Düzenlemeleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Huriye Merve Aras, İşlevsel Ömrünü Tamamlamış Endüstri Mirası Yapılarında Uyarlanabilir Yeniden Kullanım: Silo Yapıları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

İnci Pürlüsoy, Eğitim Mekanları Ve Güncel Yaklaşımlar: Esnek Öğrenme Alanları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2022.

İpek Yıldırım, Temel Tasarım Eğitimi ve Güncel Öğrenme Ortamlarında Dijital Öyküleme Yöntemi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Tezi, 2022.

Melike Yüksel, Demanslı Bireyler İçin İç Mekân Yaşam Alanlarında Yönelim Ve Yön Bulma, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim DalıYüksek Lisans Tezi, 2022.

Merve Kavaz, 5-11 Yaş Grubundaki Otizmli Çocukların Eğitim Mekanlarının Fiziksel ve Psikolojik Konforunun Sağlanması İçin İç Mekan Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Doktora Tezi, 2022.

Selim Sertel Öztürk, Rahmi Bediz Demirtaş Kamçıl Mimarlık Bürosu Konut Kooperatiflerinde Modernite Söylemi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2022.

Sinemcan Üstüncan, Yeniden İşlevlendirilmiş Tarihi Yapılarda Kapsayıcı Tasarım Yaklaşımı: Atatürk Orman Çiftliği Bira Fabrikası Hamamı Örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022

Şükran Keskin, Salıpazarı Geleneksel Kırsal Konutları Ve İç Mekân Oluşumu, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Zeynep Yılmaz, Sosyal Medyanın İç Mekan Biçimlenişine Etkisi: Instagram Uygulaması Üzerinden Kafe Mekanları İncelemesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

2021

Ayça Akçay, Arkeolojik alanlarda yerinde sergileme kavramı: Phaselis Hadrianus kapısı örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Başak Lale, Su ile ilişkili Cumhuriyet Dönemi Ankara gazinolarını yeniden okumak: Göl gazinosu üzerine mekansal bir inceleme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Dilara Tüfekçioğlu, Mekan tasarımı sürecinde atık malzeme kullanımı ve yönetimi - örnek yapı birimi projesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2021.

Esra Duygun, Fotojenik mekan: Airbnb ve evin dönüşümü,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Laman Tarverdıyeva, Kervansarayların yeniden işlevlendirilmesinde Azerbaycan örneklerinin incelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Nermin Ayşegül Dikbıyık, Katılımcı tasarım yaklaşımı ile paylaşımlı yaşam içerikli konut üniteleri (cohousing), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Sertap Balcı Yaşar, Afet sonrası geçici yerleşim alanlarının seri üretim kavramı ile değerlendirilmesi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Zeynep Diker, Sanat ve tasarım disiplinleri lisans eğitiminde kullanılan stüdyoların mekan, donatı ve mobilya ihtiyaçlarının belirlenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2020

Adem Varol, Tasarımda yenilik – yenilikçilik sorunlarının mobilya endüstrisi üzerinden okunması ve bir çözüm önerisi: Ankara mobilya tasarım merkezi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Akın Kıvanç Kamiloğlu, Görsel mekan atmosferi oluşumunda, ışık ve gölge değerlerinin B2 evi örneği üzerinden incelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.
Armağan Yüksekkaya, Parametrik tasarım bağlamında sergileme mekanlarının form-işlev analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Cansın İlayda Çetin, Fotoğrafın iç mimarlık eğitimindeki etkisi ve görsel algı bağlamındaki rolü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Ceyhun Şekerci, Parametrik tasarım yaklaşımının iç mimarlık eğitimine etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020.

Ecem Yılmaz, Mevsimlik Tarım İşçilerinde Barınma Sorunlarına Yönelik Analiz Çalışması: (Ankara-Polatlı) Sarıoba Mahallesi'nin İncelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Eda Balaban Varol, 1950-1980 dönemi Ankara'da gelişen apartman tipi konut üretiminde ara mekan kavramı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020.

Elif Durmaz, Geri dönüştürülebilir malzemelerle barınma ihtiyacına yönelik düşük bütçeli mimari çözümler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Gizem Büyücek, Bir sokağın dönüşümü üzerine: Güneş sokak örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Hilal Erdem, Mimarlık müzesi kavramı üzerinden mekân analizi: Hollanda Mimarlık Enstitüsü örneği, / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Nejla Allahyarı, Kaçar dönemi dini yapılarında iç mekan tasarımı ve geleneksel motifler: Şiraz nasır El-Mülk Cami incelemesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Selin Alıcı, Eko-tek tasarım anlayışının dünyadan ve Türkiye'den örnekler incelenerek kriterlerinin belirlenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Sevgi Aslantaş, Değişken akustik tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Şükran Büşra Ümütlü, Kentsel donatı bağlamında akıllı malzeme ve sistemler; tasarımcı ve kullanıcı deneyim örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2020.

Tane Doğan, Sınır kavramının sı̇nema mekânında ı̇ncelenmesı̇: Tevfı̇k Başer fı̇lmlerı̇, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

2019

Ali Ergin, Metropollerdeki yaşam biçimlerinin günümüz iç mekân tasarımına yansımalarının post gerçekçi ve bireyci bakış açısıyla tartışılması, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Aslı Karanisoğlu, Marka kavramı ve iç mekân tasarımı ilişkisi, baskın, yarı baskın ve geleneksel yöntemlerin kahve dükkanları üzerinden değerlendirilmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Barış Yakın, Durumları tasarlamak: Kamusal alanda iç (Sel) mekânın keşfi ve inşası, / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Begüm Gökdağ, Tarihi yapıların sürdürülebilir mimarlık ilkelerine göre yeniden işlevlendirilmesi: Boğaziçi Üniversitesi erkek yurdu (Hamlin Hall) örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Çiğdem Ölmez Topçu, Kurum kimliği ve iç mekan tasarımı etkileşimleri: Bir mağaza incelemesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ekin Su Arık, Çocuk hastanelerinin bekleme alanlarında iç mekan değerleri üzerine bir inceleme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gizem Özer Baş, Yeterlilik düzeyi bağımsız olan yaşlıların mekan kullanımına yönelik bir çalışma, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2019.

Gökçe Atakan, Mekan tasarımında konsept geliştirilmesi aşaması için yaratıcı düşünme eğitim modeli, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Gökçe Nur Aykaç, İç mimarlık eğitiminde artırılmış gerçeklik kavramının kuşaklar kuramı üzerinden incelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı  Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Gülşah Şenocak, Türkiye'deki mülteci kamplarında geçici konut tasarım örneği olarak sarıçam kampı'nın mekansal analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ladan Sojoudıhassanloueı, Sıcak-kuru iklim geleneksel konutlarında iklime duyarlı tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Melih Kurnalı, Düş'ün mekanları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Melike Selcan Cihangiroğlu, Bellek mekânlarının değer algısı ve değişimi üzerine bir inceleme: Ankara Tren Garı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Meltem Gökçe Pehlivan, Sosyokültürel sürdürülebilirlik kavramı ve kendini koruyan kent olgusu: Ankara Saraçoğlu mahallesi örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Merve Şahika Tan, Ofis yapılarındaki ortak mekanların insan-mekan ilişkisi bağlamında incelenmesi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2019.

Mohammad Saeı, varlık fenomenolojisinde şiir ve mekan, / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Murat Özdamar, Türkiye'de içmimarlık eğitiminde değişen anlayışlar (Paradigmalar),  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Murat Özkan Öncül, Tarihi çevreleri korumada iç mimarın rolü: Kuseyri konağı Rölöve - restitüsyon ve restorasyon projesi inceleme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Nevzat Ruhi Eryılmaz, Tarihsel süreçte içmımarın değişen araçları, rolü ve kimliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2019.

Özlem Tezcan, Modern müze iç mekanlarında kavramsal tasarım kriterleri kapsamında interaktif uygulamaların incelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Öznur Karaoğlu Tekin, Paylaşımlı ofislerin iç mekan tasarım anlayışları, / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Seçil Yağlı, Teknolojik gelişmelerin etkisi ile yüzeylerde malzeme kullanımı: Akıllı malzemeler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Sırma Bilir, Bir çeviri nesnesi olarak mekân ve "Biçem alıştırmaları" metni üzerinden disiplinlerarası bir çeviri araştırması, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

Sibel Yaman, İç mimarlık alanında mobilya endüstrisi kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Yasemin Armağan, Mobilya tasarımında yapay zeka: Tasarım ve ar-ge merkezleri üzerinden bir değerlendirme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Zeynep Altaylı Özdemir, Ticari amaçlı yeme içme mekanlarında kullanılan kurumsal kimlik ögelerinin iç mekan tasarımına etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Zeynep Dağlı Curalı, Mağaza iç mekan tasarımının markalaşma kavramı üzerindeki etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

2018

Almila Bulu, Müzik ile mekan arasındaki ilişkiye yönelik deneysel yaklaşımların incelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Beyhan Zağnos Önder, Kültür mekan tasarım bağlamında kültür kodlarının (1891) 1. ve (1935-1937) 2. Gar Binası'nın üzerindeki etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Elyad Ebrahımı Mollabashı, Mağara evlerinin karşılaştırmalı analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Engin Demirok, Kavramsal tasarım çerçevesinde Distopya sineması ve mekan etkileşimi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Esin Fakıbaba Dedeoğlu, Yaşam kalitesi bağlamında yavaş şehirlerde kamusal mekân üzerine bir analiz, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Güliz Küçüktaşdemir, Kentin iç mekanları: Ankara belleğinde pasajlar, (1950-1980), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Gürünay Ökten, Evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda engelsiz üniversite kampüslerinin tasarlanması ve biçimlenmesi üzerine bir araştırma, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

İpek Yıldırım, İç mimarlık bölümlerindeki temel tasarım eğitiminin teorik ve pratik yönden içerik analizi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

İrem Oğuzcan, Kamusal alan algısı ve kent bağlamında Asmalı Mescit, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Kartal Turhan, Fraktal geometrinin iç mimari kurguda kullanımına yönelik bir araştırma, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Özgür Yakın, Afet konutlarında esneklik ve değişebilirlik kavramları, İç Mimarlık ve Çevre tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Pelin Koçkan Özyıldız, Tasarım stüdyosu eğitiminde bilişsel yetkinlik ve yaratıcılık süreçleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2018.

Simay Özkan, Türkiye'de kamu-özel ortaklığı entegre sağlık kampüsleri standart yatan hasta odaları üzerine bir inceleme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Soufı Moazemı Goudarzı, Mekansal kimlik ve alışveriş alanlarının toplumun sosyalleşmesi üzerindeki etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi,2018.

Zeynep Telyakar, Mekân ve form ilişkisinde ikonik bir yaklaşım: Starchitecture tasarım anlayışı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Ceyhun Şekerci, Sanal gerçekliğin iç mimarlık eğitimine etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Çiğdem Yönder, Katılımcı tasarım yaklaşımları bağlamında alternatif okul mekanı: Ankara Meraklı Kedi İlkokulu örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Ebru Yücesan, Beden ve dijital deneyim mekanları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Esra Orhan Yılmaz, Ankara ili için alternatif bir "Barınma evi" önerisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Fatma Çağla Topgül, Kurum bakımı altındaki çocukların yaşam alanlarının ev kazaları, mobilya ve donatı elemanları ilişkisi açısından değerlendirilmesi: Ankara çocuk evleri örneği,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Gökçe Şahin, Kurumsal kimlik bağlamında iç mekân tasarımı: Hard Rock Cafe analizi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Kadriye Şehnaz Camcı, İç mimarlık temel tasarım eğitimine performans sanatlarının entegrasyonunda yöntemler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Kurt Orkun Aktaş, Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi anabilim dalı kliniği muayene odalarındaki hasta - doktor iletişimine mekanın etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2017.

Kübra Kayaduran Akkavak, Mekân tasarımında fenomenolojik yaklaşımlar üzerine bir tartışma, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Lara Kahya, Modernizm bağlamında günümüz Türk iç mekan tasarımına bir yaklaşım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Pelin Nane, İnşanın poetikasından poetikanın inşasına: Meclis cami üzerinden mekanda poetikliğin izini sürmek,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Rıza Fatih Mendilcioğlu, Parametrik tasarım yönteminin sürdürülebilir iç mekanlarda doğal aydınlatmaya etkisi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2017.

Sebil Şpat, Teknolojinin iç mekân tasarımına etkileri ve toplumsal yansımaları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Sinem Arat, Kullanıcı ve otomasyon sistemlerinin akıllı binalar üzerinden değerlendirilmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Zeynel Dündar, Doğu kültüründe zaman algısının mekan biçimlenişine etkisi, İç Mimarlık  ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Alpay Tekin, Bilim kurgu filmlerinde yaratılan tematik mekanların tasarım ve üretim süreçlerinin analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Aysa Taghızadeh Sapchı, Sürdürebilir müzelerde mekânsal tasarım kriterleri ve gün ışığı kullanımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Bora Yıldırım, Televizyon stüdyolarında doğal aydınlatma yöntemleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Buşra Gürdağ, Cumhuriyet Dönemi bakanlık yapılarının mekânsal dönüşümü: Sağlık Bakanlığı yapısı örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Çağrı Bulhaz, Konteynerlerden yeşil yapı projesi; Sağlık ünitesi modelleme örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Erdem Yücetürk, İç mimarlık tasarım kriterlerinin, sinemadaki kurgusal mekanlar üzerinden incelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Farzad Zarbakhsh, Tarihi hamam yapılarında yeniden işlevlendirme süreci/ İran ve Türkiye'den seçilmiş örneklerin analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

Gizem Kulak, Yer"leşke kavramı bağlamında gecekonduya bakış: Mamak, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

İlayda Çetin, Sergi mekânlarına dönüştürülen, işlevini yitirmiş olan yapıların çağdaş sergileme anlayışı kapsamında irdelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

İsmail Bezci, Teknolojik gelişmelerin mekan yüzeylerine çağdaş yansımaları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Merve Şahika Erkan, Ticari amaçlı konaklama yapıları rekreasyon alanlarının mekansal analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Nilgün Rengin Sazak, Yeniden işlevlendirilmiş tarihi yapıların Letonya-Türkiye örnekleri bağlamında sosyokültürel sürdürülebilirliğe katkısının incelemesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Özgür Elbaş, Konser salonlarında yer alan yapısal eleman, mobilya ve donatıların orkestra sanatçılarının performansı üzerine etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Tuğçe Kalaycı, İç mekan tasarımının hacim akustiğine etkisi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Vildan Dündar Türkkan, Doğa ve mimarlık bağlamında amfibik evler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

2015

Aslıhan Poyraz, Akıl hastanelerinde hasta-mekan etkileşimi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Burçin Savaş, Rezidans konut tipi iç mekan tasarımı ve kimlik kavramının değerlendirilmesi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Ece Esen, Bauhaus eğitim anlayışının günümüz temel tasarım eğitimine etkileri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Elif Bahadır, Mekan tasarımlarında kimlik oluşum süreçleri ve yersizleşme kavramının irdelenmesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Emre Dedekargınoğlu, Yoksul insanların barındığı konut iç mekânlarının işlevsel analizi: Dikmen Vadisi gecekondu örneği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Sharareh Sohrabi, Ekolojik mimarlık kapsamında çok katlı konut yapılarının tasarım kriterleri,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Gizem Özer, Bilgisayar destekli tasarım program ve teknolojilerinin iç mimarlık mesleki tasarım sürecinde kullanımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Mehmet Uğur Kahraman, Plastik ambalaj atıklarından yapı malzemesi üretimi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yeterlik Tezi, 2015.

Melih Kurnalı, İç mekanda prefabrikasyon ve günümüz prefabrik iç mekan ürünlerine yönelik bir inceleme, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Nazlı Nazende Yıldırım, Mağaza iç mekânında tasarım-imaj ilişkisi,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2015.

Saber Salebi, Konutlarda kısıtlı mekan tasarımına çağdaş yaklaşımlar, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Sama Haritash, Yoksul yerleşim bölgelerindeki konutların sürdürülebilir mekansal iyileştirme yöntemleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

2014

Hossein Ghasemi Andarood, İç mimarlık alanında görsel iletişim temelli grafik tasarım çözümlemeleri, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Melike Selcan Cihangiroğlu, Atriumların tasarım ilkeleri ve örneklerle mekânsal analizi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Roya Tavakkoli, İç mimaride grafik tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.