Müzik Teorileri Anabilim Dalı Tezleri

2023

Refikcan Taşar, Bir düalite ekseninde beş analiz: Saygun, Opus 76, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Senem Hazal Taşar, Samuel Barber’in Opus 6 Viyolonsel Sonati’nin İlk Bölümünde Biçimsel Yapi Ve Beklenmedik Değişimler, Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

2022

Çağlar Yalçın, İki Saygun Prelüdünde Ses Organizasyonu, Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,

İrem Yamansoy, 21. Yüzyılda Ezgı̇ Merkezlı̇ Makam Anlayışı: Karşılaştırmalı Bı̇r Analı̇z, Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Mesude Elif Güngör Sarıkaya, Antik Yunan Modları İle Makamların Karşılaştırılmalı İncelenmesi Ve Arp İcrası İle Örneklenmesi, Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Şule Yıldız, Makamsal Ezgi Çekirdeği Tabanlı Bilişim Uygulamaları İçin Analitik Bir Yöntem Önerisi, Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Ulyana Dermenci, Menüetten Scherzoya Evrilme Sürecinde Formun İşlevleri: Beethoven Erken Dönem Piyano Sonatları, Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek LisansTezi, 2022.

2021

Mehmet Alişan Budak, Diyarbakır-Elazığ-Şanlıurfa kentli makamsal müzik geleneklerine tarihsel ve analitik bir bakış, Müzikoloji ve Müzik Teorileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2020

Giray Koçaslan, Johannes Brahms'ın orkestra eserlerinde sonlanma karakteristiği, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Gözde Gürün Demireriden: Beethoven Coda'larına analitik bakış: Erken dönem piyano sonatlar, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

İsmet Karadeniz, Saygun müziğinde makam soyutlamaları: Piyano Konçertosu, op. 34, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Serkan Özçifci, Makam müziğine Schenkerian bakış: Beş rast eserin analizi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

2019

Berk Kurdoğlu, Bir Tutti'ye motif-yapı temelli analitik bakış: Gershwin, Fa Majör Piyano Konçertosu, I, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Ece Merve Yüceer, Domenico Scarlatti'nin klavye sonatlarında yabancı sesli akor sınıflandırması: K. 1-150, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2019.

Ferhat Çaylı, 13.-18. yüzyıllar arasında makamsal müzik teorisi anlayışının değişimi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Doktora Tezi, 2019.

2018

Saime Zeynep Aydın, Beethoven'ın orta dönem piyano sonatlarında gelişme bölümlerinin tematik analizi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Umut Can Ergörün, Beethoven op.30, no.2: Tarihsel ve teorik zeminde bir performans analizi örneği, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Yılmaz Anıl Baskı, Op. 101, op. 106, op. 109, op. 110 ve op. 111'den hareketle, Beethoven'ın piyano sonatlarında gelişme bölümlerinin tematik analizi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2016

İsmet Karadeniz, Bir Saygun imzası: [3,5,3], Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

2015

Giray Koçaslan, Bir form ikilemi: Brahms, Opus 83, IV, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

2014

Ferhat Çaylı, Beethoven'ın erken dönem piyano sonatlarında gelişme bölümlerinin tematik analizi, Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.