Üflemeli ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Tezleri

2021

Mert Can Parlar, Trombon çalışma metotlarının karşılaştırılması ve bireysel çalışma düzeni oluşturma yöntemleri, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı, Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

2019

Enxhı Jaçe, Barok dönem ve klasik dönem flüt konçertolarının dil tekniği açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Gülden Didem Özgel Karadağ, Boru-trampet takımlarına alternatif olarak trompet-trampet grupları için model önerisi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Şafak Ceyhan, Konservatuvar ortaokul devresi flüt öğrencilerinin çalgı öğrenme sürecine Albert Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı açısından yaklaşımlar, / Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

2018

Aslıhan Sağıroğluları, Feliks Tomaszewski flüt için seçilmiş etütler no:5 kitabı'nın kazandırdığı hedef davranışlar yönünden incelenmesi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Deniz Bozalp, Paul Hindemit trompet ve piyano için sanatın form ve icra yönünden incelenmesi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Doğa Sarıgül, Wolfgang Amadeus Mozart'ın hayatı ve Klarinet Konçertosu'nun incelenmesi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Eylül Can Akdağ, Obua çalmada diyafram kullanımı ve önemi,  Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Mert Özerk, Muammer Sun'un orkestra ve oda müziği eserlerinde obua kullanımının müzikal ve teknik açıdan incelenmesi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Pamir Kolat, Flüt eğitiminde diyafram nefesi öğretimi ve doğru nefes kullanımı ile diyaframdan üfleme çalışmaları, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Cem Güngör, Karlheinz Stockhausen'ın ''Signale zur Invasion'' eserinin icra pratiği açısından analizi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Emre Demirci, Trombon ağızlığı çerçevesinin trombon çalımına etkisi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Sercan Erdoğan, Tarihsel süreç içerisinde bando ve orkestralarda klarnetin yeri ve önemi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Hüseyin Onur Üzülmez, Fagot kamışı yapımında kullanılan kargı malzemesi ıslanma sürecinin çalıma etkisi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Özün Öztürk Zantur, Fagotun solo enstrüman olarak kullanımı ve Romantik Dönem eserlerinden belirlenen fagot orkestra sololarının teknik ve karakteristik yönden analizi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Serkan Alagök, Andre Jolivet'nin hayatı, besteciliği ve "Fagot, Yaylı Orkestrası, Arp ve Piyano için Konçerto" başlıklı eserinin incelenmesi, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Tolga Yüksel, Klarinet eğitiminde nefes tekniği ve öğretim yöntemleri, Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.