Tiyatro Ana Sanat Dalı Tezleri

2023

Seçil Özcan, Yörük/Türkmen kültüründe Şamanizm etkilerinin sahne göstergeleri bağlamında yorumu ve bir uygulama, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

2021

Hasan İrfan Buzcu, Stanıslavskı yönteminin akademik oyunculuk eğitimindeki karşılığı: Role yaklaşım önermeleri ve bir atölye çalışması, Tiyatro Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

2019

Berfu Aydoğan, Sevim Burak Edebiyatı'nda "kültürel özne" ve "öteki" kavramının tezahürlerinin incelenmesi ve bir örnek eserde reji uygulaması, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Nazife Aksoy, Ingeborg Von Zadow'un çocuk oyunu üçlemesindeki korku unsurunun incelenmesi ve bir oyununda sahne uygulaması, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Neslihan Derya Demirel, Tiyatroda temsil ve anlatının oyuncu açısından sanatsal ve yöntemsel olanakları ve bir uygulama, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Sercan Özinan, Aşıklık geleneğinin tiyatro antropolojisi açısından incelenmesi ve bir uygulama, Tiyatro Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2019.

2018

Aızaada Nuranova, Geleneksel performans sanatı olarak manasçılık ve bir sahne uygulaması, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Yetkin Sezair,Savaş'ın yıkıcı etkilerinin ve tecavüz olgusunun Matei Visniec'in "Savaş ve Kadın" oyununda incelenmesi ve reji uygulaması, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2016

Ayça Köklü, Şahmaran - Bir sahne uygulamasında bedensel ifadenin yorumu, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Ayşe Seval Ersu, Savaşın kadınlar üzerindeki yıkıcı etkileri ve Tankred Dorst'un Sur Dibinde oyununun reji uygulaması, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Hüseyin Oçan, Post-modern öznenin yeni medya araçlarındaki görünüşü ve bir örnek gösterim: Bir Kahramanın Ölümü, Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.