Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Tezleri

2024

Zeynep İlayda Erden, Pierre Gavinies 24 Etüdü'nün Keman Tekniğine Katkıları, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

Ebru Şahin, Barok dönem müziğinin stil özellikleri ve johann sebastian bach'ın ''bwv 1017 do m,nör keman-harpsıchord'' sonatının incelenmesi ve günümüzde yorumlanması, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi.

2023

Doruk Selen Güleç, Yaylı çalgıların evrimsel gelişimi ve günümüz çalgılarıyla Barok dönem müziklerinin yorumlanması, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2023.

Ebubekir Ferhat Güneri, Ege Gür'ün solo viyolonsel için Sultanite adlı eserinin incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

Irmak Acar, J. S. Bach'ın BMW 1003 numaralı Solo Keman Sonatı'na farklı stilistik yaklaşımlar üzerine karşılaştırmalı bir performans analizi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

İlay Ecem Küçükçifçi, Maurice Vieux "Vingt Etudes Pour Alto" Etüt Kitabinin Müzikal Ve Teknik Açidan İncelenmesi, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2023.

2022

Elif Ece Kaya, F. Mendelssohn Op.64 Mi Minör Keman Konçertosunun O.Sevcik'in Op. 21 Egzersizleri Üzerinden İncelenmesi, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

Semih Tercan, Max Reger Op.131d Sol Minör Birinci Viyola Suitinin Form, Stil Ve Teknik Açidan Incelenmesi, Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2022.

2021

Arda Sırmalı, Operalarda yer alan seçilmiş solo keman partilerinin incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Gizem Sözeri, Nino Rota'nın hayatı ve "Divertimento Konçertant" başlıklı eserinin kontrabas repertuvarına katkısı, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

Özlem Er Civelek, Eduard Tubin kontrabas konçertosu ve icrasındaki zorluk dereceleri'nin ölçümü, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2021.

Yağmur Tekin, Paul Hindemith Op.11 No:4 viyola piyano sonatının form, stil ve viyola tekniği bakımından incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2021.

2020

Kerem Ekber, Katalan viyolonselci Gaspar Cassadó'nun icracı, besteci ve uyarlayıcı yönleriyle incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2020.

2019

Günsu Semra Erdem Turan, Johann Sebastian Bach'ın Sol Minör Viola da Gamba ve Klavsen Sonatındaki sembollerin incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Mehmet Berkem Bursal, Hacettepe üniversitesi Ankara devlet konservatuvarı örnekleminde viyolonsel icra tekniğine bağlı gelişebilecek fizyolojik rahatsızlıklar, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Oaroom Cho, Igor Stravinsky'nin re majör keman konçertosu'nun, keman çalma teknikleri açısından incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

2018

Ahmet İsmail Sağıroğluları, Barok müziğinde dans formu ve Bach'ın BWV 1002 numaralı partitası, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Evren Şen, Paul Hindemith'in hayatı ve Op.9 No'lu Kontrabas sonatının incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Seçil İrem Keskin, Lajos Montag Kontrabas metodu'nun (1) teknik açıdan incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Yeliz Özkaya, Carl Stamitz'in re majör viyola konçertosu ve müzikte klasik dönem, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

2017

Damla Çaylı, Ludwig Van Beethoven'ın op.5 no.1, no.2 fortepiano ve viyolonsel için yazılmış sonatlarının armoni, form ve tarihsel açıdan incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Ebru Yerlikaya, Ludwig Van Beethoven'in op.24 no. 5 fa majör piyano ve keman için "ilkbahar" sonatının formal analizi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2017.

2016

Çağdaş Umut Bilgenoğlu, Henri Vieuxtemps'ın hayatı ve 5. keman konçertosunun yoruma yönelik incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Gözde Çerçi, Joseph Haydn'ın yaşamı ve Do Majör No.1 Viyolonsel Konçertosu'nun form ve viyolonsel tekniği açısından incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2016.

Pınar Turan, Ferit Alnar Viyolonsel konçertosunun analizi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi, 2016.

2015

Anıl Arda Karakaya, Alexander Konstantinovich Glazunov'un yaşamı ve opus 82 la minör keman konçertosu'nun incelenmesi, Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.