Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 3837 sayılı Kanun uyarınca 03 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Bununla birlikte, Enstitü’nün kurulmasına gerekçe teşkil eden bağımsız bir lisansüstü eğitim-öğretim enstitüsü olma amacı 2012’ye kadar gerçekleşememiş; Enstitü, yaklaşık 20 yıllık süre boyunca araştırma enstitüsü kimliği altında etkinliklerini sürdürmüştür. Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 29 Mart 2012 tarih ve 2012/77 sayılı kararına konu olan, “Enstitü’nün bağımsız bir lisansüstü eğitim-öğretim enstitüsü kimliği kazanması” yönündeki öneri; 05 Haziran 2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nda uygun görülmüştür. Söz konusu karar uyarınca, o tarihe kadar Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında eğitim-öğretim etkinliğinde bulunan Anasanat dalları ve lisansüstü programlar, 01 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Enstitü’ye devredilmiştir. Eldeki kayıtlara göre, Enstitü; bünyesindeki 11 Anasanat Dalı, 4 Anabilim Dalı ve 33 lisansüstü programla Türkiye’nin en büyük Güzel Sanatlar Enstitüsü olma özelliğini taşımaktadır.