Danışma Kurulu

 

Prof. Zafer Gençaydın                  Kurucu Ens. Müdürü

Prof. Dr. Ruşen Keleş                  Kapadokya Üniv. Mimarlık Tasarım ve GSF

Prof. Dr. Ayşe İlhan Çakır          Sanat Eğitimcileri Derneği

Dr. Burçak Bingöl                         Serbest Sanatçı

Murat Karahan                             Devlet Opera ve Balesi

Hacı Ali Bozkurt                            Ankara Büyükşehir Bld. Kül. Ve Sos İşl. D.B.

Hakan Doğu                                   TRT İç Yapımlar D.B.

Ebru Kırıştı                                     Öğrenci Temsilcisi

 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Danışma Kurulu ilk  toplantısını 13 Mart 2023 saat 13.30 da,  4 oturum şeklinde gerçekleştirmiş olup, oldukça verimli ve başarılı bir içerik ve alınan kararlarla önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalara yön vermiştir.

Öncelikle; mezun öğrencilerimizin, mesleki çalışmalarına katkı sunabilecek etkinlik ve projelerin organize edilmesi, sanatsal ve kültürel içerikli konferanslar, açıkoturumlar, paneller düzenlenmesi, ülkemizdeki diğer sanat enstitüleri ile işbirliği yapılarak sanat eğitimine katkı sağlayacak etkinlikler planlanması, konuya ilişkin dünyadaki lisansüstü programlarda yapılan çalışmalar ve kullanılan sistemler hakkında ortak akıl çalıştayları organize edilmesi gibi ortak görüş ve öneriler görüşülmüştür.  

Katkılarından dolayı tüm Danışma Kurulu üyelerimize teşekkür ederiz.